اطلاعات بیشتر


نام مکان:
اتاق آیینه
استان:
چهارمحال و بختیاری
شهرستان:
شهرکرد

معرفی نامه

اين خانه حدود 140سال قدمت داشته و يكي از زيباترين خانه هاي به يادگار مانده از معماري دوران قاجار در شهركرد مي باشد. بخش مهم اين خانه كه تالار يا اتاق آيينه ناميده مي شود در واقع اتاق شاهنشين به شكل شكم دريده يا چليپايي است كه در معماري مسكوني قاجاري بسيار ديده مي شود. اتاق آيينه بخشي از عمارت بزرگ متعلق به خانواده محموديه بوده است كه داراي فضاهايي بزرگ، باربند، ميان سرا، اندروني، حياط خلوت و انبارهايي بوده است. در خيابان كشي هاي انجام شده در دوره پهلوي دوم در شهركرد و اجراي خيابان وليعصر، بيشتر عرصه اين خانه تخريب مي شود و فقط فضاي موسوم به تالار آيينه و اتاقهاي همجوار آن و بخشي از ايوان شمالي حياط آن و حياط غربي(حياط خلوت) باقي مانده است.

اكنون انجمن خوشنويسان استان در اين مكان مستقر مي باشد. اين بنا در تاريخ 78/1/9 و به شماره 2286 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است..