اطلاعات بیشتر


نام مکان:
قلعه یوسف خان امیرمجاهد(قلعه شمس آباد)
استان:
چهارمحال و بختیاری
شهرستان:
شهرکرد

معرفی نامه

یوسف خان امیر مجاهد، پسر ششم حسینقلی خان ایلخانی و برادر کوچکتر علیقلی خان سردار اسعد بود. یوسف خان، در سال ۱۲۸۷ هجری قمری معادل ۱۲۴۹ هجری شمسی در چهارمحال و بختیاری متولد شد.[۱] وی در نهضت مشروطیت، به سهم خود فعالیت‌هایی را به عهده گرفت. هنگام بازگشت محمدعلی میرزا به ایران، امیرمجاهد به فرماندهی عدهای سوار بختیاری در کرج، با قشون وی درگیر شد و رشادتهای زیادی نشان داد قلعه یوسف خان امیر مجاهد در ۲۵ کیلومتری باختر شهرکرد و در روستای شمس‌آباد واقع است.

این قلعه متعلق به یوسف خان امیر مجاهد بوده و در حدود ۱۲۰ سال پیش، بدست وی ساخته شده‌است. مصالح این قلعه از خشت بوده، نمای آجری دارد و در دو طبقه همکف و زیرزمین به صورت مجموعه‌ای شامل ورودی هشتی شکل، چهار برج و ابنیه جانبی ساخته شده‌است. طبقه همکف بنا دارای یک ایوان ستون دار است و نقوش به کار رفته در ته ستون‌های ایوان شمالی، از مهم‌ترین تزیینات آن به‌شمار می‌رود. در سال های مختلف خاندان های بختیاری زیادی در قلعه ساکن بودند که از مهم ترین آنها میتوان به همسران و فرزندان یوسف خان امیر مجاهد و خاندان وکیل شُکر خدا اشراقی و رحم خدا اشراقی اشاره کرد.