اطلاعات بیشتر


نام مکان:
ستاد مرکزی اسکان آموزش و پرورش نواحی 1 و 2 شهرکرد
استان:
چهارمحال و بختیاری
شهرستان:
شهرکرد

معرفی نامه

ستاد مرکزی اسکان نوروزی آموزش و پرورش نواحی 1 و 2 شهرستان شهرکرد پایگاه میدان قدس مسئول ستاد اسکان ناحیه 1 آقای حمید رحیم پور تلفن مسئول پایگاه 09131653226 شماره ستاد اسکان 03833331760.