اطلاعات بیشتر


نام مکان:
مسجد (قلعه) جامع شهر کیان یا مسجد جامع محب علی بیگ
استان:
چهارمحال و بختیاری
شهرستان:
شهرکرد

معرفی نامه

بنای اولیه این مسجد قبل از دوره تیموری پایه‌گذاری شده‌است و در دوره افشار در سنه ۱۱۵۱ ه ق مورد بازسازی قرار گرفته‌است و متعاقب آن در سنه ۱۳۱۸ ه ق مورد باز سازی اساسی با مصالح آجر قرار گرفته‌است. این مسجد در شهر کیان واقع شده و در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۷۶ با شمارهٔ ثبت ۱۹۱۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است.[۱] این مسجد دارای دو شبستان بهاره و زمستانه است و رواق شرقی آن دارای شبستان ستوندار سنگی بوده و کاربندی‌های سقف و آجر کاری‌های آن از ویژگی‌های معماری این مسجد محسوب می‌شود. در جنب حمام قلعه در شهر کیان در کنار جوی آب نیز مسجدی وجود داشت که بنای اولیه مسجد به دوران صفویه و افشاریه بر می گشت و در سال های ۱۳۰۰ هجری قمری توسط حاج علی خان بازسازی گردید.

مسجد قلعه (جامع) شهر کیان به سال ۱۳۳۹ هجری شمسی به وسیله بانویی نیکوکار به نام خانم آغا دختر ابوالقاسم خان مورد بازسازی مجدد قرار گرفت و در سال ۱۳۷۴ هجری شمسی به علت فرسوده بودن به کلی تخریب شد و محل مسجد جدید کنونی جنب جوی مادی کهنه تغییر مکان یافت. محب علی بیگ از سرداران بزرگ نادر شاه که پس از سرکوبی عصیان علیمراد خان توسط نادر شاه از طرف وی به عنوان حاکم منطقه چهار محال انتخاب و قریه شهرک (کیان امروزی) به عنوان مرکز حکومت چهارمحال انتخاب شد. محب علی بیگ از رؤسای طایفه قلچه‌ای از طوایف ترکمان و در زمان نهضت اردوی خدیو کشورستان اعنی مرزبان کامکار مرحوم مغفور نادرشاه افشار به دارالسلطنه اصفهان به صوابدید امنای دولت، پای حکومت در چهارمحال گذاشته و به واسطه طول زمان و اعتدال هوا و میل به صحبت همدمان در قریه مشهور به شهرک ساکن و مقیم گشته، الحق امیری بود با ثروت و دولت و صاحب شمشیر در کمال هیبت و صولت.