اطلاعات بیشتر


نام مکان:
مدرسه الهام ذیل ستاد اسکان آموزش و پرورش
استان:
چهارمحال و بختیاری
شهرستان:
شهرکرد

معرفی نامه

مدرسه الهام از مدارس ستاد اسکان نوروزی تلفن سرایداری 09132871644 03832242431.