حالت نمایش
عالی قاپو.jpg

عالی قاپو

 • استان :اصفهان
 • شهر :اصفهان

 • آدرس : اصفهان - غرب میدان نقش جهان و روبروی مسجد...

جزئیات
چهلستون.jpg

چهلستون

 • استان :اصفهان
 • شهر :اصفهان

 • آدرس : اصفهان - خیابان استانداریباغ چهل ستون، با ...

جزئیات
سی و سه پل.jpg

سی و سه پل

 • استان :اصفهان
 • شهر :اصفهان

 • یکی از پلهای زیبا و جالبی که در دوران صفویه بر رو...

جزئیات
منارجنبان.jpg

منارجنبان

 • استان :اصفهان
 • شهر :اصفهان

 • در ایران برخی مناره‌ها قابلیت تکان خوردن را دارند...

جزئیات