تارازگشت

تارازگشت


مدیریت: سجاد عباسیان

تماس با آژانس

09131812856
zahra.reisi.90@gmail.com

آدرس

شهرکرد چهارمحال و بختیاری

توضیحات: <p>تورهای داخلی</p><p>تورهای خارجی&nbsp;</p><p>بلیت هواپیما</p>

تارازگشت

تارازگشت


مدیریت: سجاد عباسیان


تماس با آژانس


09131812856
zahra.reisi.90@gmail.com

توضیحات: <p>تورهای داخلی</p><p>تورهای خارجی&nbsp;</p><p>بلیت هواپیما</p>

تورها

دبی
1,285,000تومان

دبی

مدت زمان
4 روزه
نام آژانس
تارازگشت

تاریخ برگزاری 1396/09/26 07:00:00

استانبول
790,000تومان

استانبول

مدت زمان
4 روزه
نام آژانس
تارازگشت

تاریخ برگزاری 1396/09/22 07:00:00

مشهد هوایی
420,000تومان

مشهد هوایی

مدت زمان
4 روزه
نام آژانس
تارازگشت

تاریخ برگزاری 1396/09/23 00:00:00

تور ارمنستان
750,000تومان

تور ارمنستان

مدت زمان
3 روزه
نام آژانس
تارازگشت

تاریخ برگزاری 1396/09/23 00:00:00

مشهد هوایی
400,000تومان

مشهد هوایی

مدت زمان
3 روزه
نام آژانس
تارازگشت

تاریخ برگزاری 1396/09/28 12:45:00

کیش
510,000تومان

کیش

مدت زمان
3 روزه
نام آژانس
تارازگشت

تاریخ برگزاری 1396/09/27 11:45:00

تور مشهد
420,000تومان

تور مشهد

مدت زمان
3 روزه
نام آژانس
تارازگشت

تاریخ برگزاری 1396/10/05 00:00:00

کیش
510,000تومان

کیش

مدت زمان
3 روزه
نام آژانس
تارازگشت

تاریخ برگزاری 1396/10/10 11:45:00

تور مشهد
420,000تومان

تور مشهد

مدت زمان
4 روزه
نام آژانس
تارازگشت

تاریخ برگزاری 1396/10/15 00:00:00

مشهدهوایی
650تومان

مشهدهوایی

مدت زمان
3 روزه
نام آژانس
تارازگشت

تاریخ برگزاری 1396/12/29 12:45:00

تورهوایی کیش
14,200,000تومان

تورهوایی کیش

مدت زمان
3 روزه
نام آژانس
تارازگشت

تاریخ برگزاری 1396/12/27 00:00:00

تور 13روزه جام جهانی
4,080,000تومان

تور 13روزه جام جهانی

مدت زمان
13 روزه
نام آژانس
تارازگشت

تاریخ برگزاری 1397/04/14 00:00:00


0
تورهای برگزار شده
0
تورهای در حال برگزاری
0
تورهای داخلی
0
تورهای خارجی