باشگاه کوهنوردی آسمان

باشگاه کوهنوردی آسمان


مدیریت: علی محمدی

تماس با آژانس

09162806891
Ali.mohammadi68eoc@gmail.com

آدرس

شهرکرد چهارمحال و بختیاری

توضیحات: برگزاری تورهای داخلی طبیعت گردی و کوهنوردی با مجوز رسمی

باشگاه کوهنوردی آسمان

باشگاه کوهنوردی آسمان


مدیریت: علی محمدی


تماس با آژانس


09162806891
Ali.mohammadi68eoc@gmail.com

توضیحات: برگزاری تورهای داخلی طبیعت گردی و کوهنوردی با مجوز رسمی

تورها

تور  آبشار مینیاتوری آتشگاه لردگان
35,000تومان

تور آبشار مینیاتوری آتشگاه لردگان

مدت زمان
1 روزه
نام آژانس
باشگاه کو ...

تاریخ برگزاری 1397/06/16 05:30:00

 تور یک روزه آبشار مینیاتوری آتشگاه لردگان
65,100تومان

تور یک روزه آبشار مینیاتوری آتشگاه لردگان

مدت زمان
1 روزه
نام آژانس
باشگاه کو ...

تاریخ برگزاری 1397/06/16 05:30:00

تور دو روزه جنگل پروز با مبدا اصفهان
100,000تومان

تور دو روزه جنگل پروز با مبدا اصفهان

مدت زمان
2 روزه
نام آژانس
باشگاه کو ...

تاریخ برگزاری 1397/07/12 13:00:00

تور دو روزه جنگل پروز با مبدا شهرکرد
80,000تومان

تور دو روزه جنگل پروز با مبدا شهرکرد

مدت زمان
2 روزه
نام آژانس
باشگاه کو ...

تاریخ برگزاری 1397/07/12 15:00:00

تور دو روزه کویر ورزنه
65,000تومان

تور دو روزه کویر ورزنه

مدت زمان
2 روزه
نام آژانس
باشگاه کو ...

تاریخ برگزاری 1397/07/12 14:00:00

برنامه یک روزه ی هلند ایران (محلات)
64,000تومان

برنامه یک روزه ی هلند ایران (محلات)

مدت زمان
1 روزه
نام آژانس
باشگاه کو ...

تاریخ برگزاری 1397/08/04 04:30:00

دره آبگلور (ناغان)
40,000تومان

دره آبگلور (ناغان)

مدت زمان
1 روزه
نام آژانس
باشگاه کو ...

تاریخ برگزاری 1397/10/14 06:00:00


0
تورهای برگزار شده
0
تورهای در حال برگزاری
0
تورهای داخلی
0
تورهای خارجی

پست ها

آبشار آتشگاه لردگان

تور آبشار آتشگاه لردگان استان چهارمحال و بختیاری