مکان های گردشگری این منطقه

کد خانه :
HDK-1273
نوع خانه:
0
ظرفیت :
5
استان:
شهرستان:
شهرکرد

قیمت

روزهای وسط هفته (شنبه تا سه‌شنبه) :

هزار تومان

روزهای آخر هفته (چهارشنبه تا جمعه):

هزار تومان

ایام پیک سال (تعطیلات خاص) :

هزار تومان

نفر اضافه (هر نفر) :

0


تجهیزات خانه

  • کولر


دسترسی به مراکز

  • مرکز خرید

  • تعمیرگاه


بافت جغرافیایی

  • رودخانه


شرایط مسیر

  • جاده آسفالت


توضیحات خانه

باکس زیر هر تاریخ، قیمت هر شب به هزار تومان می باشد.