اقامتگاه محیا

مکان های گردشگری این منطقه

کد خانه :
HDK-1490
نوع خانه:
0
ظرفیت :
5
استان:
مازنداران
شهرستان:
بهشهر
روستا:
بهشهر

قیمت

روزهای وسط هفته (شنبه تا سه‌شنبه) :

500 هزار تومان

روزهای آخر هفته (چهارشنبه تا جمعه):

700 هزار تومان

ایام پیک سال (تعطیلات خاص) :

750 هزار تومان

نفر اضافه (هر نفر) :

50هزار تومان


تجهیزات خانه


دسترسی به مراکز


بافت جغرافیایی

  • محلی


شرایط مسیر


توضیحات خانه

باکس زیر هر تاریخ، قیمت هر شب به هزار تومان می باشد.