اقامتگاه مسافری سویت اجاره ای

مکان های گردشگری این منطقه

کد خانه :
HDK-3679
نوع خانه:
0
ظرفیت :
4
استان:
خوزستان
شهرستان:
شوش دانیال
روستا:
شوش دانیال

قیمت

روزهای وسط هفته (شنبه تا سه‌شنبه) :

هزار تومان

روزهای آخر هفته (چهارشنبه تا جمعه):

هزار تومان

ایام پیک سال (تعطیلات خاص) :

هزار تومان

نفر اضافه (هر نفر) :

0


تجهیزات خانه


دسترسی به مراکز


بافت جغرافیایی

  • جنگلی

  • رودخانه

  • شهری

  • محلی


شرایط مسیر


توضیحات خانه

باکس زیر هر تاریخ، قیمت هر شب به هزار تومان می باشد.