اقامتگاه

مکان های گردشگری این منطقه

کد خانه :
HDK-4904
نوع خانه:
0
ظرفیت :
30
استان:
خراسان جنوبی
شهرستان:
قاینات
روستا:
قاینات

قیمت

روزهای وسط هفته (شنبه تا سه‌شنبه) :

هزار تومان

روزهای آخر هفته (چهارشنبه تا جمعه):

هزار تومان

ایام پیک سال (تعطیلات خاص) :

هزار تومان

نفر اضافه (هر نفر) :

0


تجهیزات خانه

 • یخچال

 • فرش

 • بخاری

 • حمام

 • دستشویی فرنگی

 • پتو

 • اینترنت


دسترسی به مراکز

 • بانک

 • داروخانه

 • سوپرمارکت

 • درمانگاه

 • پلیس


بافت جغرافیایی

 • محلی


شرایط مسیر

 • جاده آسفالت


توضیحات خانه

باکس زیر هر تاریخ، قیمت هر شب به هزار تومان می باشد.