ماه‌نساء شهسواری‌پور هنرمند پیشکسوت صنایع‌دستی در رشته بافته‌های داری است که از او به‌عنوان مادر صنایع‌دستی ایران نام برده می‌شود.معاونت صنایع‌دستی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در نامه‌ای به صندوق اعتباری هنر درخواست برقراری مستمری برای این هنرمند پیشکسوت را ارائه داده است.

در نامه بهمن نامورمطلق معاون صنایع‌دستی سازمان میراث‌فرهنگی به سیدحسن سیدزاده رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل صندوق اعتباری هنر درخواست شده است به استناد ماده یک آیین‌نامه تکریم هنرمندان پیشکسوت مصوبه شماره ۳۲۲۱۳۰ ت ۲۲۶۴۶ ه هیئت محترم وزیران نسبت به برقراری مستمری این بانوی پیشکسوت صنایع‌دستی ایران اقدام شود.

ماه‌نساء شهسواری‌پور در روستای دارستان شهرستان سیرجان زندگی می‌کند و از او در بیست‌وهشتمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی به پاس یک عمر فعالیت در این حوزه تقدیر شد.