حالت نمایش
کرمان

کرمان بم
3 روز با مدیریت: کوشا گشت فرهاد

تومان2,299,000
مبدا

تهران
مقصد

کرمان
تاریخ برگزاری

1397/01/09

ارگ تاریخی راین در دامنه کوه هزار، اثر ثبت شده جهانی باغ شاهزاده ماهان، شاه نعمت الله ولی، مجموعه گن ...

خرید تور
کرمان

کرمان بم
3 روز با مدیریت: کوشا گشت فرهاد

تومان2,299,000
مبدا

تهران
مقصد

کرمان
تاریخ برگزاری

1397/01/06

ارگ تاریخی راین در دامنه کوه هزار، اثر ثبت شده جهانی باغ شاهزاده ماهان، شاه نعمت الله ولی، مجموعه گن ...

خرید تور
کرمان

کرمان بم
3 روز با مدیریت: کوشا گشت فرهاد

تومان2,299,000
مبدا

تهران
مقصد

کرمان
تاریخ برگزاری

1397/01/03

ارگ تاریخی راین در دامنه کوه هزار، اثر ثبت شده جهانی باغ شاهزاده ماهان، شاه نعمت الله ولی، مجموعه گن ...

خرید تور
شیراز

شیراز تخت جمشید
3 روز با مدیریت: کوشا گشت فرهاد

تومان2,299,000
مبدا

تهران
مقصد

شیراز
تاریخ برگزاری

1397/01/09

اثر ثبت شده جهانی تخت جمشید، اثر ثبت شده جهانی پاسارگاد، نقش رستم، نقش رجب، ارگ کریمخانی، موزه پارس، ...

خرید تور
شیراز

شیراز تخت جمشید
3 روز با مدیریت: کوشا گشت فرهاد

تومان2,299,000
مبدا

تهران
مقصد

شیراز
تاریخ برگزاری

1397/01/06

اثر ثبت شده جهانی تخت جمشید، اثر ثبت شده جهانی پاسارگاد، نقش رستم، نقش رجب، ارگ کریمخانی، موزه پارس، ...

خرید تور
شیراز

شیراز تخت جمشید
3 روز با مدیریت: کوشا گشت فرهاد

تومان2,299,000
مبدا

تهران
مقصد

شیراز
تاریخ برگزاری

1397/01/03

اثر ثبت شده جهانی تخت جمشید، اثر ثبت شده جهانی پاسارگاد، نقش رستم، نقش رجب، ارگ کریمخانی، موزه پارس، ...

خرید تور
بندر

بندر عباس قشم
3 روز با مدیریت: کوشا گشت فرهاد

تومان2,299,000
مبدا

تهران
مقصد

هرمزگان
تاریخ برگزاری

1396/12/29

بازارهای بندرعباس، معبد هندوها، اسکله شهید رجایی بندرعباس و بارگیری کشتی ها، ابگرم گنو، حمام مردم شن ...

خرید تور
چابهار

چابهار
3 روز با مدیریت: کوشا گشت فرهاد

تومان2,990,000
مبدا

تهران
مقصد

چابهار
تاریخ برگزاری

1397/01/03

پدیده گل افشان، کوه های مریخی یا مینیاتوری، تمساح پوزه کوتاه ایرانی (گاندو)،درخت انجیر معابد، غارهای ...

خرید تور
خوزستان

خوزستان
5 روز با مدیریت: کوشا گشت فرهاد

تومان1,799,000
مبدا

تهران
مقصد

اهواز
تاریخ برگزاری

1397/01/04

اثر ثبت شده جهانی زیگورات چغازنبیل، اثر ثبت شده جهانی سازه های ابی شوشتر، ارامگاه دانیال نبی، نهر دا ...

خرید تور
اصفهان

اصفهان
4 روز با مدیریت: کوشا گشت فرهاد

تومان1,699,000
مبدا

تهران
مقصد

اصفهان
تاریخ برگزاری

1396/12/29

اثر ثبت شده جهانی میدان نقش جهان ، اثر ثبت شده جهانی مسجد جامع اصفهان ، مسج شیخ لطف الله ، کاخ چهل س ...

خرید تور
کرمان

کرمان بم
3 روز با مدیریت: کوشا گشت فرهاد

تومان2,299,000
مبدا

تهران
مقصد

کرمان
تاریخ برگزاری

1396/12/29

ارگ تاریخی راین در دامنه کوه هزار، اثر ثبت شده جهانی باغ شاهزاده ماهان، شاه نعمت الله ولی، مجموعه گن ...

خرید تور
شیراز

شیراز تخت جمشید
3 روز با مدیریت: کوشا گشت فرهاد

تومان2,299,000
مبدا

تهران
مقصد

شیراز
تاریخ برگزاری

1396/12/29

اثر ثبت شده جهانی تخت جمشید، اثر ثبت شده جهانی پاسارگاد، نقش رستم، نقش رجب، ارگ کریمخانی، موزه پارس، ...

خرید تور