اطلاعات بیشتر


نام مکان:
موزه میراث پهلوانی
استان:
خراسان جنوبی
شهرستان:
بیرجند

معرفی نامه

بنای تاریخی زورخانه امیر عرب از دیرباز محل ورزش پهلوانان نامدار بوده است، سابقه زورخانه امیر عرب به دوره قاجار می‌رسد که در آن زمان فقط یک زورخانه در محله لب‌بند و در فاصله دو بند معروف حاجی محمدجعفر و باروت کوبان در یک کوچه فرعی واقع بوده است که با نام زورخانه لب‌بند ( در لهجه محلی لوبند ) مشهور بوده و اکنون به نام زورخانه امیر عرب فعال است.زورخانه امیرعرب مورد استفاده باستانی کاران این شهر قرار گرفته است ، پس از احداث ساختمان جدید زورخانه در بنای تاریخی مذکور، موزه میراث پهلوانی با هدف آشنایی عموم با ورزش باستانی و پهلوانی و آداب و سنت‌های مربوط به این رشته دیرپا و مردمی راه‌اندازی و دایر شده است.پهلوان رستم از باستانی کاران قدیمی مشهد پیشنهاد احداث این موزه را مطرح کرده است ، این موزه می‌تواند به باز زنده کردن این آیین باستانی در میان جوانان تاثیرگذار باشد.از قسمت‌های مختلف این موزه می‌توان به نمایش عکس‌های پهلوانان و پیشکسوتان صاحب‌نام، ابزارآلات ورزشی از قبیل (میل، کباده و تخته شنا) ضرب، ابزار و آلات پهلوانی تزئینی چون شمشیر و سپر و تعدادی مانکن که حالات مختلف ورزشی را به نمایش در آورده‌اند، اشاره کرد.

منبع:http://www.negahmedia.irhttp://www.farsnews.

com/http://zurkhaneh-amirarab.blogfa.com/http://yasouj.irib.

ir/.