اطلاعات بیشتر


نام مکان:
بلغورخانه و آرامگاه شیخ عبدالرحمن گهواره‌گر
استان:
خراسان رضوی
شهرستان:
چناران

معرفی نامه

بنای بلغورخانه در فاصله 30 متری شمال شرقی بنای مزار عبدالرحمن گهواره‌گر که از عرفا و صوفیان قرن هشتم هجری می‌باشد، قرار دارد.به نظر می‌رسد زوار برای رسیدن به بالای تپه ابتدا به این مکان وارد شده و آنگاه از راه پله‌ها یا مسیر شیب‌داری به طرف مزار بالا می‌رفته است. بررسی نوع ساختار معماری و مصالح به کار گرفته قدمت این بنا را تا حدود دهم یا کمی دورتر قطعی می‌کند. استفاده از طاق‌های جناقی و کمخیز و سه گنبد عرقچینی، تناسب و تقارن در پلان بر ساخت آن در دوره صفوی اشاره دارد.

این بنا شامل ساختمانی آجری به طول 11.20 متر و عرض 10.20 متر می‌باشد و زیرسازی ساختمان به شکل سنگ چین بوده و بخش‌های فوقانی به صورت آجرچین با ملات گچ و گل ساخته شده است. عرض رواقهای اطراف 5 متر و ارتفاع گنبد از روی زمین چهارده و نیم متر است.

بنای مشهور به مقبره خواجه عبدالرحمن گهواره‌گر بر فراز تپه‌ای نه چندان مرتفع در حاشیه شرقی در روستای "نوزاد" به فاصله 3 کیلومتری از گلمکان قرار گرفته است. این بنا را نیز قبرهای قدیمی پوشش داده است. در کتاب جوهر الاسرار و طرائق الحقایق کنیه وی ابوالقاسم و پیشه وی گهواره سازی ذکر شده است . بر اساس شواهد معماری ،روند تکامل آرامگاه عبدالرحمان از یک سکوی ساده آغاز گردیده و در قرون بعدی بدون تخریب و دخل و تصرف گنبد و بارگاهی بر آن افزوده شده است.

به استناد تذکره‌ها خواجه عبدالرحمن ...مشاهده کامل متن گهواره‌گر از عرفا و سوفیان مورد اعتماد منطقه‌ای گلمکان بوده و خود نیز مرید عارفان نامدار آن دوران از جمله مولانا رضی الدین مایانی و شیخ حافظ بهاالدین عمر ابردهی بوده است.

در کتاب جوهر الاسرار و طرائق الحقائق کنیه وی ابوالقاسم و پیشه وی همین گهواره‌سازی ذکر شده است. براساس شواهد معماری روند تکامل آرامگاه عبدالرحمن از یک سکوی ساده آغاز گردیده و در قرون بعدی بدون تخریب و دخل و تصرف گنبد و بارگاهی بر آن افزوده شده است.منابع :http://khorasan.isna.

ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=23750http://www.mehrnews.com/TextVersionDetail/2012395http://shabestan.

ir/NSite/FullStory/Print/?Id=233723http://razavi-chto.ir/?portal=MainPortal&modules=pages&ref=78.