اطلاعات بیشتر


نام مکان:
میل کرات
استان:
خراسان رضوی
شهرستان:
تایباد

معرفی نامه

میل تاریخی کرات بالای تپه ای نسبتا بلند در کنار روستای کرات در ۲۵ کیلومتری جنوب غربی تایباد در مکانی که راه قدیمی جام و باخرز به خواف از کنار آن عبور می‌کرده قرار داردشکل ظاهری مطّبق این مناره، با دیگر مناره‌ها مقداری تفاوت دارد و بسیار شبیه مناره جام در شرق شهر هرات است.در اطراف میل آثار آبادی نمایان است و سفال‌های اطراف آن تمدن دوره سلجوقی و بعد را نشان می‌دهد. بنا تماماً از آجر با ملات ماسه و گچ ساخته شده است.این بنا که مانند راهنمای مسافران و کاروانیان در نزدیکی آبادی قدیمی کرات بود, بنایی است آجری با ساقه ای به ارتفاع ۲۵ متر دارای ساختاری دو قسمتی که نمای ظاهری آن در بخش تحتانی ( پایه میل ) با بلندی ۱۵ متر بصورت هشت ضلعی و بخش فوقانی آن استوانه ای است.

در بخش انتهایی ساقه هشت ضلعی بقایایی از تزئینات موسوم به « شرفه » نیز به چشم می‌خورد.از جبهه غربی میل درگاهی باز است که برای دسترسی به روی شرفه استفاده می‌شده است.کتیبه ای به خط کوفی در بخش میانی بنا در نواری عریض اطراف میل را فرا گرفته که متاسفانه بر اثر عوامل طبیعی به شدت آسیب دیده است. بخشی از تزئینات آن نیز گره چینی‌های آجری است که زیبایی خاصی به بنای میل بخشیده است.

صدها سال پیش این مناره بر اثر یک زمین‌لرزه کج شد، اما به جز بخش بالایی، هنوز پابرجاست. این بنا که با چنین انحرافی توانسته سال‌ها برجای بماند، نشان ...

مشاهده کامل متن دهنده توانایی‌های مهندسی و معماری ایرانیان است.این بنا تحت شمارهٔ ۱۲۳، جزء آثار تاریخى به ثبت رسیده است.منبع:http://www.hamshahrionline.

irhttp://taybad.blogfa.com/post/2http://taybadkhabar.ir/http://baghaei.

blogsky.com/http://khabarfarsi.com/ext/527937http://hafttakhtetaybad.shakheh.

com/http://khorasanrazavi3000.blogfa.com.