اطلاعات بیشتر


نام مکان:
آبشار رود معجن
استان:
خراسان رضوی
شهرستان:
تربت حیدریه

معرفی نامه

'رودمَعجَن' روستایی در شمال غرب تربت حیدریه استان خراسان است و در ۴۸ کیلومتری شمال غرب شهر تربت حیدریه و در بخش بایگ قرار دارد.از تربت حیدریه تا بایگ حدود ۲۰ کیلومتر مسافت است و از بایگ تا روستای رودمعجن حدود۲۸ کیلومتر را در جاده‌ای کوهستانی و پیچ در پیچ باید پیمود تا به روستا رسید.این روستا منطقه ای کوهستانی است و به خاطر وجود رودخانهٔ پرآب و آبشار بلند و کوههای مرتفع از مناطق مناسب برای گردشگری است.آبشار رود معجن آبشار زیبای روستا است که در 4کیلومتری روستا قرار دارد ,راه رسیدن به آبشار مسیر رودخانه است که از وسط باغهای روستا می‌گذرد.

این آبشار از سلسله جبال چهل تن در 54 کیلومتری غرب شهرستان سر چشمه گرفته و پس از ایجاد آبشار و مشروب کردن آبادی مسیر خود در نزدیکی روستای رود معجن وارد رودخانه حصارچه می‌شود.با سرعت معمولی پیاده روی، حدود 45 دقیقه تا آبشار فاصله است آبشار به طرز عجیبی پای دیواره است و گویی دیواره سوراخ شده و آبشار درست شده است.این آبشار 28 متر ارتفاع دارد.آبشار با چند تخته سنگ خیلی بزرگ احاطه شده و محوطه ای دور از آفتاب، برای آبشار فراهم کرده است.

آبشار در حوضچه پایینش یکی دو متر از دیواره فاصله دارد و می‌توان با عبور از آبشار، در پشت آن ایستاد.منبع:http://www.irtg.ir/http://bayg1390.

blogfa.com/post-12.aspxhttp://khorasan.isna.

ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=23445http://www.mizbanezaer.com/index.

php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1835&ctp_id=11&id=14&sisOp=viewhttp://mashhad.irib.ir/index.

php?option=com_content&view=article&id=6044:%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%86&catid=318:-http://fa.wikipedia.org/http://www.tabantorbat.

ir/.