اطلاعات بیشتر


نام مکان:
رباط زرنوخ
استان:
خراسان رضوی
شهرستان:
مه‌ولات

معرفی نامه

رباط زرنوخ بنایی تاریخی مربوط به دوره صفوی است که در 30 کیلومتری جاده تربت حیدریه به فیض آباد و دربخش مه ولات شمالی قرار دارد . این رباط از نوع سرپوشیده است و تزئینات آجری متعددی دارد بطوری که پوشش سقف گنبدی بنا هر کدام به یک نوع آجر چینی آراسته است . در بخش میانی رباط، نورگیر پوشش سقف نور فضای داخلی این قسمت را تأمین می‌نماید ،علاوه بر آن بارانداز نیز در این قسمت واقع است . فضای داخلی رباط زرنوح اتاق محل استراحت کاروانیان بوده و فقط اطراف بخش مرکزی ایوانچه هایی دیده می‌شود که اطراقگاه مسافران به شمار می‌آمد.

این اثر در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۶۷۳۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.منبع:http://vazeh.comhttp://fa.wikipedia.

org/http://memarbartar.irhttp://nima67.tebyan.net/post/685http://vazeh.

com.