اطلاعات بیشتر


نام مکان:
رودخانه زرقان ( کمایستان )
استان:
خراسان رضوی
شهرستان:
جغتای

معرفی نامه

رودخانه زرقان از جاذبه‌های گردشگری شهرستان جغتای می‌باشد، این رودخانه از ارتفاعات جغتای سرچشمه گرفته و با جهت جنوبی شمالی به طول 40 کیلومتر جریان می‌یابد و دارای دو انشعاب بنام هادی و چراغ است که در فاصله دو روستای حطیطه وزرقان به هم می‌پیوندند. این رودخانه از ارتفاعات جنوبی دشت سپیدار سرچشمه گرفته است سیلاب‌های آن به دشت جوین رسیده و سفره‌های آب تحت الارضی راتغذیه می‌کند وسعت حوضه آبریز آن 93 کیلومتر مربع تامحل ایستگاه حطیطه است.رودخانه زرقان درمسیر خودبستر خود را فرسایش داده و دره عمیقی به وجود آورده , حفره‌های متعدد درطرفین دره ایجاد شده که بصورت غاردرآمده است یکی ازاین غارها درمحل به نام سیاه تاریکی معروف است این دره یک پدیده جغرافیایی منحصر به فرد است که هربیننده خوش ذوقی رابه وجد می‌آورد.روستای زرقان درمسیر رودخانه، به دلیل شرایط طبیعی وچشم اندازهای بسیارزیبایی که دارد به عنوان یکی ازمناطق ییلاقی جغتای محسوب می‌شود.

این روستا دره‌های زیبا وسرسبز باارتفاعات بلند وآب وهوای معتدل کوهستانی دارد که خستگی را از جسم و روح هر انسانی دور میکند. رشته کوه‌های جغتای برروی مخروطه افکنه قرار دارد وجود بند‌های خاکی وانشعاب رودخانه طبیعت دل پذیری را در اطراف روستای زرقان فراهم نموده است علاوه بر دره‌های اطراف روستا در مسیر رودخانه زرقان به طرف شمال به دلیل تغییرجنس خاک و وجود مارن‌های ...

مشاهده کامل متن آهکی رودخانه در بسترخود با فرسایش و انحلال زمین طبیعت زیبایی رابه نمایش گذاشته که درنوع خود بی نظیر است. درگذشته بعلت شرایط مناسب بندی روی این رودخانه به نام بند الهیارخان با ساروج احداث شده بود که تاقبل ازاحداث سد (کمایستان) همچنان در مسیر رودخانه وجودداشت که امروز بعلت احداث سد بروی آن این بند زیرآب رفته وسدبتنی باظرفیت 6 میلیون مترمکعب آب ایجاد شده است که توانایی خوبی برای جذب گردشگر داردمنبع:http://www.zarghan20.irhttp://www.

burzinmehr.blogfa.com/post/30http://www.zarghan20.

loxblog.comhttp://www.zarghanziba.blogfa.

comhttp://www.khorasannews.com.