اطلاعات بیشتر


نام مکان:
سد کمایستان ( زرقان )
استان:
خراسان رضوی
شهرستان:
جغتای

معرفی نامه

سد کمایستان در ۱۴ کیلومتری شمال شرق شهر جغتای روی رودخانه کمایستان در پایین دست روستای زرقان احداث شده است.هدف احداث این سد توسعه بخش کشاورزی از طریق انتقال آب به زمینهای کشاورزی واقع در سمت چپ رودخانه ,ایجاد مرکز تفریحی و گردشگری و پرورش آبزیان می‌باشد.سد کمایستان به دلیل نزدیکی به جغتای و نقاب از موقعیت ویژه ای برای اجرای طرحهای گردشگری برخوردار است و هم اکنون طرح گردشگری رودخانه کمایستان از سوی شهرداری جغتای در اطراف این رودخانه در حال اجرا می‌باشد.مقدار آب قابل تنظیم سد کمایستان ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار مترمکعب است که با افزایش ارتفاع یک متری تاج سد این میزان به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار مترمکعب افزایش یافته است این سد از نوع بتنی وزنی است و ارتفاع آن از بستر رودخانه ۲۹/۵ متر می‌باشدطول تاج سد ۸۳/۵ متر وعرض تاج آن ۴ متر ,حجم مخزن سد ۱/۲ میلیون متر مکعب و مساحت دریاچه۱۹/۱ میلیون هکتار می‌باشد.

منبع:http://zarghan20.irhttp://www.sabzevarecotourism.blogfa.

comhttp://vazeh.comhttp://zarghan20.loxblog.com/post/206http://joghataisalam.

irhttp://payamejoghatay.ir.