اطلاعات بیشتر


نام مکان:
آرامگاه سلطان سلیمان
استان:
خراسان رضوی
شهرستان:
تربت حیدریه

معرفی نامه

آرامگاه سلطان سلیمان در روستایی به نام " سلطان سلیمان " در 65 کیلومتری شرق تربت حیدریه، در جلگه زاوه در منطقه کوهپایه ای دهستان سلیمان قرار دارد.قدمت ساختمان بقعه به 600 الی 700 سال قبل می‌رسد و کتب معتبر محل دفن راتائید می‌نمایند .سلطان سلیمان فرزند امام موسی الکاظم (ع) می‌باشد که بعد از مراجعت حضرت رضا (ع) به دیار خراسان عزیمت نموده وبه علت درگیری با کفار به شهادت می‌رسد.در کتاب فرهنگ لغت دهخدا صفحه 593 باب س- ل وفرهنگ جغرافیایی ایران جلد 9 سلطان سلیمان برادر امام رضا (ع) که از فرزندان موسی الکاظم (ع) در روستایی به همین نام مدفون است و کتاب ایران شهر جلد2 صفحه 1357 نیز موضوع را تائید می‌نماید و ششدانگ این روستا وقف بر همین بقعه شریفه می‌باشد.

بنای آرامگاه از سنگ وآجر شکل گرفته است و داخل بنا چهار ایوانی است که با ایجاد فیلپوش‌ها به هشت گوش تبدیل شده و استقرار گنبدی به صورت عرق چین را ممکن کرده است.جنس در ورودی امامزاده از چوب می‌باشد که دو لنگه آن منبت کاری شده است و بر درب سمت چپ " سوره نصر" و " آیة الکرسی " حک شده استداخل امامزاده محراب، ضریح فلزی و یک حجره کوچک وجود دارد. بنا از درون مقرنس کاری شده سرطاق هایی با سبک معماری بقعه قطب الدین حیدر- واقع در تربت حیدریه – داردظاهرا در گذشته سقف بنا گچ کاری هایی داشته که به مرور زمان و به علت بارندگی از بین رفته و به ..

.مشاهده کامل متن تازگی تا ارتفاع چهار متری دوباره سفید کاری شده استمنبع:http://www.sabteahval-kh.ir/zaveh/tabid/1754/ctl/ImageList/mid/2770/AID/131/PgIndex/1/Default.

aspxhttp://fa.wikipedia.orghttp://www.torbatinfo.

com/hplace.htmhttp://gouharbinalod.blogfa.com/post/55.