اطلاعات بیشتر


نام مکان:
پل یونسی
استان:
خراسان رضوی
شهرستان:
گناباد

معرفی نامه

پل یونسی در شهرستان گناباد، بخش بجستان، روی رودخانه فصلی کالشور ،در 200 متری روستای یونسی ساخته شده استاین پل نامش را از روستای یونسی گرفته که در تلفظ مردمان این دیار پول یونسی است. این پل ظاهراً از آثار دوره صفویه است که در دوره‌های بعد تعمیراتی در آن صورت گرفته است.پل یونسی دارای پایه‌های سنگیست که ملات ساروج در میان این سنگها راز دوامش تا به امروز است.معماری این پل دارای ۹ چشمه تاق جناقی و آبروهای نیمه مدور است که در بخشی از آن سنگ یا ملات ساروج و قسمتهایی دیگر از آجر و گچ ساخته شده‌است پایه‌های پل در جهت مخالف جریان آب ، به صورت مثلثی ساخته شده‌اند.

بر بالای پایه‌ها و حد فاصل چشمه‌های اصلی پل ، دهانه‌های کوچکتری – جهت کاهش وزن پل ، صرفه جویی در مصالح و عبور دادن آبهای طغیانی – تعبیه کرده اند. نزدیک پل ، بقایای آب انباری با پوشش گنبدی و مصالح آجر و ساروج وجود دارد و به نظر می‌رسد که پل و آب انبار مزبور در دوره صفویه ، در مسیر راه کاروان رو بوده است. پل یونسی در سالهای اخیر توسط سازمان میراث فرهنگی خراسان تعمیر و بازسازی شده است.این اثر در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۷۴۹۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

منبع:http://fa.wikipedia.orghttp://www.mizbanezaer.

com/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1712&ctp_id=12&id=97&sisOp=viewhttp://younesi88.blogfa.

com/post-1134.aspxhttp://najiforum.ir/thread-8257.htmlhttp://www.

negahmedia.ir/media/show_video/31344http://www.negahmedia.ir/media/show_video/47859.