اطلاعات بیشتر


نام مکان:
رباط فخرآباد
استان:
خراسان رضوی
شهرستان:
بجستان

معرفی نامه

رباط فخرآباد، رباطی چهار ایوانی است که در حاشیه روستای فخر آباد قرار دارد، این مکان با فضاهای وسیع خود ظاهرا در زمان رونق و آبادانی مورد استفاده کاروانیانی بوده است که از این طریق قصد سفر به سوی کویر را داشته اند . این رباط متعلق به دوره قاجار است , معماری بنا شامل سردر ورودی ایوانچه‌های طرفین ورودی به عنوان توقف‌گاه تابستانی،شاه‌نشین، فضای اصطبل، بارانداز و صحن است تزیینات جالب توجه این رباط استفاده از آجرهای با پخت ناقص است که با تلفیق آن با آجرهای معمولی اشکال هندسی زیبایی در قسمت پیشانی سردر ورودی و بخش شاه‌نشین آن به وجود آمده است .منبع:http://gonabadnews.com/1387/12/19/916.

htmlhttp://www.khorasannews.com/News.aspxhttp://gonabadnews.

com/1387/12/19/916.htmlhttp://www.fakhrabadma.blogfa.

com/cat-4.aspx.