اطلاعات بیشتر


نام مکان:
کتیبه نادری
استان:
خراسان رضوی
شهرستان:
کلات

معرفی نامه

کتیبه نادری سنگ نوشته‌ی ترکى است که در مدخل دربند ارغون شاه در کلات نادرى٬ ملک پدرى نادر(دره‌گز خراسان)، پیش از آبادی دربند قرار دارد. کلات، با فاصله‌ای حدود 145 کیلومتر در شمال شرقی مشهد، بر دامنه کوه هزارمسجد تکیه داده و از سوی دیگر با کشور ترکمنستان همسایه است«کتیبه نادری» در مدخل بند ارغونشاه واقع شده است و به دستور نادرشاه در بر دل کوه کنده شده است و ظاهرا با مرگ وی نیمه کاره می‌ماند.این کتیبه با شعری به زبان ترکی از «گلبن افشار» با حمد خدا آغاز شده و با توصیف صفات نادر ادامه پیدا می‌کند. گلبن افشار از شاعران دربار نادر شاه افشار است و در تاریخ اسلامی و ترکی شناخته شده نیست.

کتیبه نادری حدود 15 متر از زمین ارتفاع دارد و خواندن آن به آسانی ممکن نیست.کتیبه دارای ٢٤ بیت شعر ترکی (٤ مصراع فارسی) است و به خط ترکى به سال ١١٥٥-١١٥٧ بر روى صخره بزرگى حک شده است. دربند ارغونشاه، تنگه‌ای است به نام دربند کلات که ورودی اولیه به شهرستان کلات از این مکان انجام می‌گرفته‌است و به دروازه ارغونشاه معروف می‌باشد. شهر کلات دارای دو در ورودی اصلی به نام دربند ارغونشاه و دیگری تونل ورودی اولیه شهر است که از سمت مشهد وارد کلات می‌شوندبند ارغونشاه پلی آجری و همچنین برج‌های دیده بانی در اطراف آن مستقر است.

این پل آجری دارای سه دهانه می‌باشد و در گذشته ورود و خروج افراد توسط برج دیده بانی ...مشاهده کامل متن قابل کنترل بوده‌است.

در کنار کتیبه نادر و بر بالای تنگه دربند- برج هشت متری ارغونشاه قرار دارد. این برج از کف رودخانه چهل متر ارتفاع دارد. ورود و خروج به حصار کلات در گذشته ازاین برج مراقبت می‌شده است.متن کتیبه نادری :ابتدا حمد خدای احد و فرد و قدیمقادر لم یزل و عالم دانا و حکیماو کی بو کون و مکانی یاراتوپ قدرتدناو کی بو بحر و بری خلق ایدوب شوکتدنایکی عالمده اودور بنده لره یاور و یارحکمتدن نور بنده لره هر آثارخلق عالمی هامی محتاج دور او درگاههاو وروب نور و ضیا کوکب و مهر ماههحمد حق دن سوره الدی قلم نور افشانبه ثنا گستری ختم رسل فخر جهانبنی هاشم او احمد و محمود صفاتکیم خدادن اوله دایم که سلام و صلواتآل اصحا بنه هم رحمت بسیار اولهاله حق یاوری هر کیم اولاره یار اولهحمد حق نعت نبی دن سوده با صدق زبانفرض دور بنده لره مدح شهنشاه جهاناو شهنشاه فلک مرتبه چرخ سریرشاه نادر که آدی تک او نا یوق مثل و نظیردیمک اولماز بو شهنشاه که اولا پیغمبریا مقرب ملکی دور اولوب از نوع بشرلیک چون قدرت حق ظاهر ایووب بیش از بیشنظر حق اونا هر کیمه دیمه حق دیمیشنسبت ایله شرف و فخر اجاقتیمورحسب ایله به جهان شاه شهان دور مشهورمصطفی خلقت و عیسی دم و یوسف طلعتبوعلی دانش و حاتم کف و لقمان حکمتقابلیت له اونا وردی خداوند کریمتاج و تخت شهی و عدل و کرم خلق عظیممیر شرافت که دیم شاه شهان دور کاملمرحمتدن اونون الطاف خدا دور شاملاعتقادی بیویور اوشه پاکیزه نهادباقلیمیش صدق خداوند ایدر بو بیله یادایله گرمز بیله دولت به سپاه و شمشیراوله بیلمز بیله اقبال به فضل و تدبیرسن ویروب سن اونا بو سلطنت و تخت و سپاهسن ویروب سن اونا تاج و کمر و فر و کلاهدولتیم منکرینی سن ایله یک خوار و ذلیلدشمنیم کورلوقینه یاور اول ای رب جلیلچون که صدقی بیله دور حقنه از روی یقینبو سبب دن اونا الطاف خدا اولدی معینالنی دوتدی خداوند جهان قدرت دنکامیاب ایتدی اونی معدلت و شوکتدنبخت و اقبال ایله هیچ کیم بیله اولمز باقیگون کیمی دولتینه عالم روشن طاقیشاخ گل نشو و نما بولسه نم فیضدنکه بو اشعار اولوب مدح سرا "گلبن" دنمنبع:http://fa.

wikipedia.orghttp://ume88.mihanblog.comhttp://kalatnader.

tebyan.nethttp://www.aharri.com/?p=2824http://www.

yjc.irhttp://www.aftabir.comhttp://www.

chn.ir/.