اطلاعات بیشتر


نام مکان:
مجموعه تاریخی بابالنگر
استان:
خراسان رضوی
شهرستان:
خوشاب

معرفی نامه

مجموعه بابا لنگر در شهرستان سبزوار، روستای بابالنگر از توابع بخش خوشاب در شهرستان سبزوار استان خراسان رضوی ایران قرار دارد.این مجموعه مربوط به دوره سلجوقیان تا دوره قاجار است، این مجموعه شامل آرامگاه باباتوکل، آرامگاه میرمطهر، چشمه آب شفا، چهار طاقی آتشکده مربوط به قبل از اسلام،آب انبار بابالنگر، دژیا کلانتر یا زندان بابا لنگر، حمام بابالنگر، درخت 400 ساله بابالنگر، سردابه‌های بابالنگر می‌باشد.سردابه‌های بابالنگر مقابر گروهی با مصالح سنگ و ساروج است که دردل کوه کنده شده به تعداد حدوداٌ 70سردابه که ارتفاع خیلی کمی نسبت به سطح عمومی دارد. طبق یافته‌ها آثار باستانی منطقه سرولایت نیشابور ودره یام سبزوار دارای شاخص‌های معماری ویژه ای هستند وبا توجه به محوطه‌های باستانی موجود از سابقه کمی برخوردارند این آثار شامل ابنیه ومحوطه‌های باستانی هستند درطیفی زمانی از دوره تاریخی تا عصر حاضر وبخصوص قرون میانه اسلامی قرار دارند .

باتوجه به وحدت معماری این آثار ووجود آتشکده میر مظفر در جوار این مجموعه باید آثار یاد شده را متاثر ازآن دانست علل موثر درایجاد این کانون درابعادجغرافیایی وطبیعی واقلیمی اوضاع سیاسی اجتماعی وپیشینه تاریخی مذهبی قابل ملاحظه وبررسی هستند .این اثر بر رفیعترین قله‌ی شرقی رشته کوه اثقلان واقع شده مصالح بنا از سنگ وملات آن ساروج است این اثر در تاریخ ۵ آذر ۱۳۸۰ با شمارهٔ ...

مشاهده کامل متن ثبت ۴۴۶۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.منبع:http://gardeshgarikodakan.blogfa.com/post/3http://khoshabnt.

lxb.irhttp://fa.wikipedia.orghttp://www.

irna.irhttp://salamsarbedar.com/vdcj.ve8fuqeyisfzu.

htmlhttp://nojumesabzevar.blogfa.com.