اطلاعات بیشتر


نام مکان:
موزه خیام
استان:
خراسان رضوی
شهرستان:
نیشابور

معرفی نامه

آرامگاه و موزه خیام در میان باغی دل انگیز و پر درخت قرار گرفته اند. این یکی از دیدنی‌ترین جاذبه‌های نیشابور می‌باشد که گردشگران در آن هم زیارت می‌کنند هم سیاحت. حکیم ابوالفتح عمر بن ابراهیم مشهور به خیام نیشابوری، ریاضیدان، منجم، شاعر واندیشمند والای ایرانی است که در سطح بین المللی از شهرت والایی برخوردار است. وی در سال چهارصد و سی و نه هـ.

ق پدرگذشت و در گورستان حیره که امروزه در پنج کیلومتری شرق نیشابور واقع شده به خاک سپرده شد. بنای یادبود مزار این دانشمند بزرگ به سال هزار و سیصد و جهل و یک با طرح و نقشه مهندس هوشنگ سیحون ساخته شد.اثر مزبور با ترکیبی ازمصالح آهن، بتون و تزئینات کاشیکاری به شکل لوزی‌های به هم پیوسته بر گرفته ازاندیشه‌های ریاضی عمر خیام بنیان گردیده است. موزه تخصصی خیام در نزدیکی آرامگاه عمر خیام در نیشابورواقع شده است .

در سال هزار و سیصد و هفتاد و شش ساخته و در بیست و هشت اردیبهشت هزار و سیصد و هفتاد و نه اقتتاح گردید که مالکیت آن دولتی می‌باشد. زمینه اصلی فعالیت تخصصی این موزه ابزار و ادوات مربوط علم نجوم است. تندیس حکیم عمر خیام نیشابوری در محوطهٔ این موزه قرار دارد. موزه خیام شامل چهار بخش است:بخش اول:آثار مربوط به نجوم، شامل ابزار آلات رصد و ستاره شناسی، اسطر لاب، انواع قطب نماها و صور فلکیبخش دوم:ظروف مفرغی و فلزی معاصر با خیام از قرن پنجم تا هفتم .

..مشاهده کامل متن هجری.بخش سوم:شامل ظروف سفالین لعابدارمربوط به قرون سوم تا هفتم هجری قمری.

بخش چهارم:شامل نسخ خطی، نسخ خطی نجوم و تابلوهای مربوط به حکیم عمر خیام.منابع:http://www.iichs.org/magazine/sub.

asp?id=423&theme=Blue...erpage50.

jpg&magNumber=50&magID=53&magIMG=http://www.bestfriendly.ir/threads/3811/http://fa.wikipedia.

org/.