اطلاعات بیشتر


نام مکان:
سنگ نگاره شتر سنگ
استان:
خراسان رضوی
شهرستان:
سرخس

معرفی نامه

در کنار راه مشهد به شاندیز و نزدیک روستایی به نام درخت بید سنگ نگاره ای به نام "شتر سنگ " قرار دارد،سنگ نگاره شتر قدمتی چندین هزار ساله داشته و یادگاری از اعماق تاریخ خراسان است که اسرار کشف نشده فراوانی در دل خود جای داده است.این نگاره شامل سنگ‌های بزرگی با نقوشی از قبیل شیر، بز کوهی، گاو، میش و انسان‌های شکارچی است که قدمت آن را می‌توان به دوران نوسنگی نسبت داد.سنگ نگاره شتر قدمتی چندین هزار ساله داشته و یادگاری از اعماق تاریخ خراسان است که اسرار کشف نشده فراوانی در دل خود جای داده است.نگاره‌ها یا هنرهای صخره‌ای، شناسنامه یا سندهای دست اولی هستند که نمادی از هویت ملی هر دیار محسوب شده و کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی به جای مانده از گذشتگان آن دیارند که در خود اسرار کشف نشده فراوانی دارند.

بیشترین نقوش این سنگ نگاره مربوط به طرح حیوانی از جمله بز کوهی، شتر دو کوهانه، گاو کوهان دار و احتمالا یوز پلنگ است که در میان آنها نقش درخت یا گیاه به صورتی خاص مشاهده می‌شود و آنچه اهمیت دارد وجود نقوش گاو کوهان دار و شتر دو کوهانه است که به اعتقاد باستان شناسان مملو از رمز و راز‌های فراوان است.در محل این سنگ نگاره، از دور سنگ‌های گرد غول پیکری دیده می‌شود که شباهت زیادی به شترهایی دارد که با اندازه‌های مختلف بر سینه این کوه کم ارتفاع خوابیده‌اند، شاید اصطلاح شتر سنگ هم با این برداشت اولیه ...

مشاهده کامل متن بی ارتباط نباشد.اکثر نقوش حکاکی شده بر این سنگ‌ها دارای جهتی رو به جنوب و شرق است که حکایت از هوش و درایت هنرمندان حکاک آن را دارد.این هنرمندان آثار خود را رو به بهترین جهت و مناسب‌ترین شیب خلق کرده اند تا از حدود یازده هزار سال قبل تا کنون این آثار هنری حفظ شوند. بیشترین نقوش تکراری در محوطه شترسنگ همچون دیگر نقاط ایران بزکوهی است.

نقش‌هایی که بر این سنگ نگاره چندین هزار ساله مشاهده می‌شود با طرح‌ها و اندازه‌های گوناگون، ولی با مضامینی یکنواخت در سطح ملی و جهانی است.اکثر نقوش، روی سنگ‌های گرد ایجاد شده و شباهتی نزدیک به بوم‌های سنگ نگاره‌های اردبیل، هرمزگان، ارسباران تبریز و جمهوری آذربایجان دارد. اطراف و روی سنگ‌های گرد پر از نقوش مختلفی است که هنرمندان هرکدام را بر اساس مهارتشان زیبا و ساده خلق کرده‌اند.بعد از نقوش بز کوهی بیشترین فراوانی نقوش، نقش انسان‌هایی است که در حالات مختلف حک شده‌اند.

حالاتی همچون کمان داری، سواره، انجام حرکات موزن ، ایستاده و از همه جالب‌تر انسان‌هایی که سوار بر شیر هستند.شاید انگیزه خلق این نقوش با بعضی داستان‌های اساطیری در شاهنامه پیوستگی داشته باشند که البته همه این نقوش، اسرار کشف نشده ای هستند که بی ارتباط با آداب و رسوم و نوع زندگی مردمان آن دوره نیست.در میان نقوش انسان‌های حکاکی شده ، نقوش انسان‌های بدون لباسی که با کمان و بدون کمان در حال اجرای حرکاتی نمادین هستند بسیار جالب و زیباست که از قدمت زیادی هم برخوردارند، البته براین تخته سنگ غول پیکر نقوش فراوان دیگری هم وجود داشته که به علت عوامل طبیعی و تخریب تخته سنگ آن آثار زییا و کهن هم نابود شده اند.وجود نقش‌های متعدد شیر‌های نر و ماده شاید نشان از این داشته باشد که در ادوار کهن، این دیار زیستگاه این حیوان بوده و شرایط زیستی و آب و هوایی در گذشته‌های دور بسیار متفاوت از امروز بوده است و این خود از اسرار کشف نشده این سنگ نگاره چندین هزار ساله است.

نقش بزکوهی هم در اصطلاحات باستان شناسی در خواست آب، زایندگی، فراوانی نعمت و محافظت است که نشان می‌دهد شاید در ادوار کهن، این محل جایگاهی مقدس جهت اجرای آیین‌های خاص بوده است.سنگ نگاره شتر که قدمتی چندین هزار ساله دارد یادگاری از اعماق تاریخ خراسان است و وجود نقش‌های اسرار آمیز بر آن افکار و دیدگان را به گذشته‌های دور این سرزمین می‌برد و داستان‌های مختلفی را در ذهن متصور می‌کند.منبع:http://hamshahrionline.ir/http://www.

mehrnews.com/گزارش ملیحه زرین پور.