اطلاعات بیشتر


نام مکان:
امامزاده شازده علی
استان:
خراسان شمالی
شهرستان:
فاروج

معرفی نامه

«باش محله» از روستاهای زیبای کوهپایه ای دهستان «سنگر» فاروج است. کرمانج‌های این خطه با اشتغال به کشاورزی و دام پروری همانند روستاهای دیگر شهرستان روزگار می‌گذرانند.بقعه متبرکه شاهزاده علی بر روی کوهی در مسیر روستاهای بیرک وباش محله واقع شده است، 6 شهید از 12 شهید این دوروستا در فضای داخلی این بقعه متبرکه مدفون است.به رغم مسیر سخت رسیدن به این بقعه، روزانه افراد زیادی به این نقطه مراجعه می‌کنند.

منبع:http://www.artakava.comhttp://chtn.ir/Default.

aspxhttp://khargh.parsiblog.com/.