اطلاعات بیشتر


نام مکان:
چشمه سیزنگر
استان:
خوزستان
شهرستان:
شوشتر

معرفی نامه

چشمه سیزنگر که به معنی سوزنگر و دوزنده است در شوشتر واقع شده است. حوض و طاق صخره‌ای سنگی و یک دهانه بزرگ مستطیلی سنگی از آثار پیرامون آن است که چشمه از آن می‌تراود و پنج دهانه کوچک سنگی در اطراف دارد که آب در زیر آن‌ها جریان می‌یابد. یک درخت کهن کُنار در اطراف چشمه قد برافراشته است.این چشمه در نزدیکی مقام صاحب الزمان شوشتر واقع شده است و مردم آن را مقدس می‌شمرند.

اهالی منطقه معتقدند سهل بن عبدالله شوشتری (عارف نامدار قرن سوم هجری) در همین مکان به عبادت می‌پرداخته و خانه‌اش در این حدود بوده و در این زمینها و با آب این چشمه کشت و زرع می‌نموده و از چشمه می‌نوشیده است.در نزدیکی چشمه سیزنگر اتاقی یکدست از صخره تراشیده وجود دارد که توکمری نام دارد و هیچ مصالحی در آن به کار نرفته است. در آن قبری وجود دارد که بسیاری معتقدند مدفن مادر سهل بن عبدالله شوشتری عارف نامدار قرن سوم هجری است. http://www.

farsnews.com/newstext.php?nn=13910723000299#sthash.yHOzwtuV.

dpufhttp://www.yjc.ir/fa/news/4124030.