اطلاعات بیشتر


نام مکان:
تنگ تهی
استان:
خوزستان
شهرستان:
باغ‌ملک

معرفی نامه

رودخانه رود زرد سرشاخه‌ها ای دارد که از کوه‌های اطراف روستای مال آقا سرچشمه می‌گیرند و پس از شکل گیری از کنار روستای مال آقا می‌گذرد. دره هایی که رود زرد و سر شاخه هایش از آن می‌گذرند مناظر بسیار زیبایی دارند و با توجه به اینکه دمای هوا در این مسیر‌ها نسبت به بخش‌های جنوبی استان خوزستان پایین‌تر است همواره مورد توجه گردشگران بوده است.حرکت در کنار این سرشاخه‌ها در بعضی قسمت‌ها چندان هم ساده نیست و برای رسیدن به بعضی از سرچشمه‌ها به زمانی بیش از یک روز نیاز است و برای رفتن به این مناطق مسبر از روستای مال آقا آغاز می‌شود و تا محل هایی به نامهای «سرتنگ»، «تنگ چوب بندی» و یا «تنگ کوره» ادامه پیدا می‌کند.تنگ تهی، تنگه ای است که یکی از سرشاخه‌های فصلی «رود زرد» در آن جاری است و راه آن از محل «سرتنگ» از مسیر رود خانه اصلی جدا می‌شود.

در این مسیر علاوه بر درختان بلوط که پوشش غالب زاگرس است، درختان کهن چنار وجود دارند که با پوشش نسبتاً انبوه سایه‌های زیبایی به وجود آورده اند.در انتهای این مسیر تنگی کم عرض و مرتفع قرار دارد و برای گذر از آن به ناچار باید با پای برهنه به آب رفت,در انتهای این تنگه به یک بن بست قرار دارد که آبشاری 3-4 متری در آنجا فرو می‌ریزد.منابع:http://ghalami.blogfa.

com/post-189.aspxhttp://www.zagroskooh.ir/post-329.

aspxhttp://forum.ghoghnous.ir/showthread.php?t=935http://es.

wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6650816http://www.simagasht.

irhttp://linkam.ir/links/view/9908http://vazeh.com.