اطلاعات بیشتر


نام مکان:
قلعه امیر بهمن خان صمصام دزفول‬‎
استان:
خوزستان
شهرستان:
دزفول

معرفی نامه

قلعه امیر بهمن خان صمصام متعلق به شخصی به نام امیر بهمن خان صمصام السلطنه در 23 کیلومتری شهر دزفول و 3 کیلومتری روستای علی شلگهی قرار دارد. دراطراف این قلعه باغ و مزارع کشاورزی بوده است.براساس شواهد موجود در پشت قلعه باند فرود هواپیمای شخصی صمصام خان بوده و خود وی نیز خلبان بوده است. (در حال حاضر اطراف قلعه مزارع کشاورزی است).

اهالی اصلی قلعه در فصولی که هوای منطقه مناسب بوده برای تفریح از شهر به این مکان می‌آیند.به گفته اهالی روستا این قلعه تا قبل از انقلاب اسلامی به طور کامل سالم بوده و حتی درب و پنجره‌های این قلعه نیز نصب بوده است اما بعد از آنکه ساکنان قلعه ، این مکان را ترک کرده اند رو به فرسایش رفته است .منبع :http://shalgahi.blogfa.

com/http://fa.wikipedia.org/http://www.kianavahdati.

com/.