اطلاعات بیشتر


نام مکان:
موزه هفت تپه
استان:
خوزستان
شهرستان:
شوش

معرفی نامه

درفصل دوم حفاری هفت تپه با توجه به کثرت واهمیت آثار به دست آمده نیاز به ساخت موزه ای محلی در جوار محوطه تاریخی که کارکرد این مرکز پژوهشی را داشته باشد مطرح شد.به این ترتیب عملیات ساختمانی موزه ای در یک طبقه در بهار سال 1349 آغاز شد وبا اتمام عملیات موزه دراردیبهشت ماه سال 1352 افتتاح گردید.باشروع جنگ تحمیلی در سال 1359 این موزه تعطیل گردیدوبخشی از اشیای آن به تهران انتقال یافت.باشروع فعالیت پروژه هفت تپه وپس از انجام تعمیرات موزه در اسفندماه سال 1380 بعنوان موزه ونمایشگاه آثار مطالعاتی پروژه‌های هفت تپه وچغازنبیل بازگشایی مجدد گردید.

ساختمان موزه مجهز به سالن‌های نمایشگاهی وکتابخانه وآزمایشگاه ومرکز کامپیوتر وسالن ترسیم سفال وانبار اشیا وکارگاه مرمت ولابراتوار عکاسی می‌باشد.موزه به جز ایام تعطیل از ساعت 5/8 تا 4 بعد از ظهر باز می‌باشد .اشیای مکشوفه از هفت تپه گل نوشته ها:کاوشهای باستانشناسی هفت تپه از نظر کشف متون کتیبه دار یکی از حفاری‌های نادری است که در کشور ما انجام شده است .حفاری‌های هفت تپه تا کنون چند کتیبه سنگی بزرگ متجاوز از هزاران گل نوشته را ته خط میخی وزبان اکدی عرضه نموده است.

مهرها واثر مهرها:مهرهای مکشوفه ازهفت تپه به صورت مسطح یااستوانه ای واز مواد مختلفی چون سنگ وگل پخته وبدل چینی ساخته شده اند.اثر مهرها دارای نقوش مختلف وباصحنه هایی همچون پیش کشی هدایا ...

مشاهده کامل متن به خدایان ونیایش وغیره بوده وبیشتر برروی پوشش گلی زده می‌شدند که برای مسدود کردن دهانه محفظها یا تنگهای سفالی بکار می‌رفته است .ظروف سفالین:این ظروف به صورت ساده ویا منقوش ودر اشکال مختلفی همچون :کوزه‌های کف گردونوک تیز_ساغرهای پایه دکمه ای وخمره هایی باکف مسطح وکاسه‌های کوچک وبزرگ وغیره دیده می‌شوند.ظروف ساده عمدتاُ نخودی رنگ بوده وسفالهای منقوش بانقشهای ساده هندسی به رنگهای قهوه ای روشن وتیره تزیین شده اند.تابوت ها:این تابوت‌ها ابعاد واندازه‌های مختلفی داشته وجنس آنها سفالی بوده ویک نمونه ازآقیراند.

د شده است .اشیای سنگی :انواع تیغه‌ها وابزار سنگی وحلقه‌های سنگی وسنگ وزنه هاو سر گرزها وظروف سنگی از مهمترین آثار سنگی مکشوفه از هفت تپه می‌باشد.پیکرک‌های سفالین:این پیکرک‌ها به دو دسته انسانی وحیوانی تقسیم می‌شوند . پیکرک‌های انسانی خود شامل انواع مختلفی است که عبارتند از :پیکرکهای مرد و زن و و نوازندگان.

این پیکرک‌ها غالباٌ به روش قالب گیری ساخته شده وسپس در کوره پخته شده اند.پیکرک‌های حیوانی بیشتر به شکل گاو کوهاندار است که به صورت مسبک با کوهان‌های بزرگ ساخته شده است .سردیس‌های گلی:سه نمونه جالب از این اشیا که شامل سردیس یک مرد و زن ایلامی وماسک چهره یک مرد می‌باشد از حفاریهای هفت تپه بدست آمده است.اشیای فلزی:موزه هفت تپهاین اشیا عمدتاٌمفرغی بوده که خنجرها وتبرهاوپیکانها واسکنه هاو مغارها ودرفشهاو سوزن هاودکمه هاوسرنیزه هاوقلاب‌ها ومیخ‌ها وغیره مهمترین آنها هستند.

اندودهای گلی منقوش:در ضمن کاوش‌های هفت تپه آثاری از نقاشی دیواری به صورت قطعات گلی منقوش بطور پراکنده در سالنهای ساختمان شماره یک به دست آمده است که احتمالاٌ در هنگام ویرانی بنا فرو ریخته اند . بیشتر نقوش این اندودها هندسی وبه رنگهای آبی ونیلی وقرمز ونارنجی وزردوخاکستری وسیاه وسفید است.اشیای تزیینی:این آثار فقط جنبه تزیینی داشته وتوسط هنرمندان این دوره ساخته شده است .ازجمله مهمترین اشیای تزیینی مکشوفه عبارتند از:گردن بند هایی از جنس سنگهای نیمه قیمتی چون عقیق وبدل چینی وسنگ سلیمان وپلاکهای منقوش از جنس گل ومفرغ ویا قیر طبیعی ودکمه‌های تزیینی به اشکال مختلف دایره ایی وچهارگوش واز جنس بدل چینی ویا استخوان وقطعات موزاییک بانقوش هندسی وبا ترکیبی از سنگ لاجورد و استخوان وصدف ومفرغ وغیره .

منبع :http://www.tebyan.net/http://fa.wikipedia.

org/www.khouznews.ir.