اطلاعات بیشتر


نام مکان:
منطقه حفاظت شده دیمه
استان:
خوزستان
شهرستان:
رامهرمز

معرفی نامه

منطقه حفاظت شده دیمه در ۱۵ کیلومتری جنوب شهرستان رامهرمز در مسیر جاده رامهرمز – رامشیر قرار دارد.این منطقه از شهریور ماه سال ۱۳۷۳ جهت احیاء محیط طبیعی و حیات وحش منطقه به عنوان منطقه شکار ممنوع اعلام گردید و پس از آن طی مصوبه شماره ۳۴۴ شورای عالی محیط زیست (کمیسیون زیر بنائی دولت) مورخ ۱۳۹۰/۵/۴ از منطقه شکار ممنوع به منطقه حفاظت شده ارتقا یافته و به مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوست.سیمای طبیعی منطقه حفاظت شده دیمه از سه بخش کاملا متمایز دشتی در شمال، تپه ماهوری در میانه و کوهستانی در جنوب تشکیل شده که زیستگاه مناسبی جهت ادامه حیات پستاندارانی نظیر آهو، قوچ و میش، کل و بز و انواع پرندگان نظیر دراج، هوبره، کبک، تیهو و انواع پرندگان شکاری است.دشت و تپه ماهورهای بخش شمالی منطقه حفاظت شده دیمه از مکان‌های بسیار مناسب و ایده آل جهت احیاء نسل در حال انقراض گونه آهو می‌باشد.

این منطقه در گذشته از مناطق آهوخیز استان بشمار می‌رفته است، بطوریکه مشاهده آهوان که به صورت گله‌های چند رأسی در منطقه مشغول چرا بوده اند نیز مؤید این ادعا می‌باشد، اما در حال حاضر نسل آهو در این منطقه منقرض شده است.مناطق تپه ماهور میانی و کوهستانی کم ارتفاع جنوبی منطقه محل مناسبی جهت زیست قوچ و میش و کل و بز می‌باشد که گزارشات و مشاهدات گذشته مؤید وجود قوچ و میش و کل و بز در این بخش از منطقه دیمه بوده ...

مشاهده کامل متن است، لیکن اخیرا گونه‌های فوق مشاهده و گزارش نمی‌گردد.رودخانه جراحی که تقریبا از بخش منطقه حفاظت شده دیمه منطقه عبور می‌نماید پوشیده از بیشه زارهای گز و پده است که اکوسیستم جنگلی را پدید آورده و زیستگاه مناسبی جهت پذیرش وحوش مختلف فراهم آورده است.پوشش گیاهی منطقه حفاظت شده دیمه شامل گیاهانی نظیر انواع گرامینه‌ها و لگومینوزها می‌باشد.به منظور احیای نسل آهو و رها سازی آن در منطقه حفاظت شده دیمه، سایت تکثیر در اسارت آهو از چندین سال قبل با انتقال چند راس آهو از بوشهر به این منطقه راه اندازی شد و هم اکنون تعداد آهوان این سایت به ۶۰ راس رسیده است.

تولد دومین غزال عربی (اوریکس) در سایت تکثیر منطقه حفاظت شده دیمه نیز اتفاق افتاده است. اوریکس‌های والد در چارچوب یادداشت تفاهم همکاری ایران و قطر برای مبادله گونه‌های جانوری در مقابل دو راس آهوی ایرانی در مهرماه سال ۱۳۸۹ به ایران تحویل و در سایت تکثیر منطقه حفاظت شده دیمه رهاسازی شده بودند.منبع:http://www.iew.

ir/http://www.khouznews.ir/http://www.irna.

ir/.