اطلاعات بیشتر


نام مکان:
برج کلاه فرنگی شوشتر
استان:
خوزستان
شهرستان:
شوشتر

معرفی نامه

برج کلاه فرنگی شوشتر در مرکز شهر شوشتر،در کنار رود کارون و نزدیک به بند میزان قرار دارد و مشهور به کلاه فرنگی است.قدمت برج به دوره قاجاریه میرسد، این برج هشت ضلع دارد و زیرسازی آن که برج روی آن قرار گرفته است، نسبت به سطح زمین، چهار متر ارتفاع دارد و ارتفاع خود برج نیز حدود هفت متر است.مردم شهر شوشتر این برج را کلاه‌فرنگی می‌نامند و می‌گویند برج جایگاه دیده‌بانی قیصر روم یا شاپور ساسانی جهت نظارت بر کار کارگران مشغول در بندمیزان بوده است.نمای بیرونی این برج از سنگ‌های تراش خورده ساخته شده است که این سنگها نیز به مرور زمان افتاده‌اند و اکنون فقط سه متر از این سنگهای تراش خورده بر بدنه برج باقی مانده است.

بندمیزان با دو ضلع مورب خود، تقریبا در روبرو و چشم‌انداز این برج قرار دارد.برج کلاه‌فرنگی شوشتر در سال 1378 توسط سازمان میراث فرهنگی با شماره 2611 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.لا به لای نظرهای ریز و درشتی که درباره تاریخ و دیرینگی برج کلاه فرنگی شوشتر گفته شده، نظر تازه‌تر از آن دکتر مهدی محسنیان راد است که کاربرد و دوره ساخت آن را بسیار پیش از ساسانیان و مربوط به دوره داریوش هخامنشی دانسته و حدس می‌زند یکی از بقایای بازمانده از برج‌های پیام رسان است که به ابتکار شاه هخامنشی در سراسر قلمرو وی کار انتقال سریع خبرها را از آن سوی رود دانوب و شمال آفریقا تا آسیای صغیر و سرحدات ..

.مشاهده کامل متن ایران امروزی تا شوش و پارسه به عهده داشتند. پیام هایی که به زبان رمز و به وسیله آتش ،شب هنگام، از برجی به برجی دیگر می‌رفته و سرانجام به دست شاه بزرگ می‌رسیده.دکتر محسنیان نظریه "دارمانی" را با این ابتکار بزرگ داریوش آغاز می‌کند و در ادامه به مانی می‌رسد که پیام هایش را با بهره گیری از تکثیر و چاپ تا قلب چین برده.

این استاد علوم ارتباطات از ترکیب نام داریوش و مانی" دارمانی" را می‌سازد و می‌گوید ایرانیان با زبان آتش داریوش و شیوه تکثیرمانی کهکشان تازه ای در ارتباطات جهان آفریده اند. منبع:http://hamshahrionline.ir/http://www.peikshushtar.

ir/http://feydus.ir/.