اطلاعات بیشتر


نام مکان:
چشمه آب گرم وننق
استان:
زنجان
شهرستان:
ایجرود

معرفی نامه

این چشمه در بیست و یک کیلومتری جاده زنجان ـ میانه، در دهکده «وُننق»، بر تپه‌ای با ارتفاع حدود دویست متر قرار دارد و راه آن از میان کشتزارها و تپه‌های متعدد می‌گذرد.چشمه دو مظهر داردمظهر اول حوضچه‌ای کم‌عمق با طول دو متر و عرض یک متر است که آب آن از شمال‌غربی حوضچه خارج شده و در مجرای باریکی سرازیر می‌شود و آبدهی آن در حدود هفت متر در دقیقه است.مظهر دوم یک حوضچه مربع شکل در ابعاد 5/2 × 5/2 متر و عمق آن در حدود یک متر است و اطراف آن را لنگ‌چین کرده‌اند. قسمت اعظم آب در سمت جنوبی این حوضچه از زمین خارج می‌شود و در مجرای کوچکی سرازیر می‌شود و آبدهی آن در حدود ده لیتر در دقیقه است.

آب جویبار تنگة بالایی چشمه سطحی است و از نظر شیمیایی در ردیف آب‌های بیکرنباته و سولفاته کلسیک منیزیم سرد و نسبتاً سنگین است.علت نامگذاری آن بعلت واقع شدن در محدوده روستای وننق از دهستان قره پشتلو بالا می‌باشد. از مهمترین مشکلات استفاده آب گرم وننق علاوه بر وجود تسهیلات و امکانات واقع در سرچشمه خاکی بودن قسمتی از راه بعد از انشعاب جاده روستاهای وننق و از جاده آسفالته زنجان – ارمغان می‌باشد . به صورتی که این راه از میان کشتزارها و تپه‌ها گذشته و به پای تپه ای که چشمه در آن واقع است می‌رسد .

چشمه بر بالای تپه ای که حدود 70 متر ارتفاع دارد واقع گردیده است .چشمه دارای دو مظهر می‌باشد اولی در حوضچه ای بسیار ...

مشاهده کامل متن به عمق با ابعاد 1*2 متر می‌باشد که آب از شمال غربی به حوضچه خارج گشته و در جویباری سرازیر می‌شود و آب آن در حدود 7 لیتر در دقیقه می‌باشد مظهر دوم که بزرگتر است یک حوضچه به ابعاد 60/2 *65/2 متر است و عمق آن در حدود 120 سانتی متر است که اطراف آن توسط افراد محلی به صورت سنگ چین در آمده است .تمامی آب در قسمت پایین حوضچه به صورت استخرهای ذخیره آب روستائی از استخر خارج گشته و در زمین جاری می‌گردد و آبدهی آن در حدود 10 لیتر در دقیقه است . مجرا خروج آب به صورت سنتی توسط تعبیه خار و خاشاک و گل و سایر موانع کنترل می‌گردد . آب چشمه جزء آبهای معدنی سولفاته کلسیک گرم می‌باشد.

اینگونه آبها که یونهای خود را از لایه‌های سنگی مجاور خود در زیر زمین می‌گیرند در ادرار زایی و کمک کردن به دفع مواد زاید بدن و اثرات مطلوب بر کبد و مجاری صفرایی است . استحمام در این آبهای آرام بخش می‌باشد و از دردهای عصبی و عصبی مفصلی کاسته و حتی در درمان روماتیسم نیز موثر است .مالیدن گلهای مظهر اول (لجن درمانی ) بر روی بدن و بخصوص پاها در کاهش روماتیسم بسیار موثر است . میزان فلو ئور در آب این چشمه 5 میلی گرم در لیتر است که آشامیدنی متوالی آن ممکن است موجب بروز بیماری فلوئوروز در انسان گردد .

آب تنگه بالایی چشمه سطحی بوده و در ردیف آبهای بیکربناته و فسفاته کلسیک و منیزین سرد و نسبتا سنگین است . چشمه قطود بلاغی در جوار چشمه وننق واقع گردیده است .ارتفاع آن از سطح دریا 1982 متر است این آبگرم طبق مصاحبه با افراد محلی حهت رفع پا درد و قطور بسیار مناسب است . در کل این منطقه آتشفشانی است و سنگهای منطقه نیز آتشفشانی می‌باشد .

این آبگرم جهت استحمام مردم روستاهای لگاهی و وننق به کار می‌رود که معمولا به صورت مردانه و زنانه است.دسترسی: کیلومتر 30 جاده سهرین از زنجان تا دو راهی محمود آباد 30 کیلومتر – از محمد آباد تا وننق 4 کیلومتر – 30 کیلومتر آسفالته و 4 کیلومتر بقیه جاده خاکی است.آبگرم بین روستاهای وننق ولگاهی واقع گردیده است. فاصله وننق تا لگاهی 4 کیلومتر است.

راه دیگر ارتباطی از طریق روستاهای لگاهی است. که از این طریق تا کیلومتر 25 جاده ارمغانخانه آسفالته و بقیه ( 6 کیلومتر ) خاکی است.با وجود 3 کیلومتر نزدیکتر بودن جاده دوم ارتباط جاده اولی بهتر است. جاده لگاهی از میان مزارع و باغات عبور نموده و دسترس به علت وجود جویهای آب مشکل است.

منبع :http://zanjan.ichto.ir/Default.aspx?tabid=774http://www.

ichto.ir/Default.aspx?tabid=394.