اطلاعات بیشتر


نام مکان:
رودخانه قزل اوزن
استان:
زنجان
شهرستان:
زنجان

معرفی نامه

این رود از مهم‌ترین رودخانه‌های زنجان است که از کردستان سرچشمه گرفته و از قشلاقات افشار در حومه خدابنده وارد شهرستان زنجان می‌شود و پس از دریافت شعباتی از سجاس رود و ایجرود و پیشروی در منطقه ماه‌نشان شعباتی از بیانلو و با پیوستن به زنجان‌رود در حوالی رجئین، پرآب‌تر شده و با عبور از دامنه‌های قافلانکوه در نزدیکی میانه (آذربایجان شرقی) و پیوستن به قرانقو چای، منطقه را دور زده و در حدّفاصل کوه‌های طالش و رشته کوه‌های زنجان شمالی به طرف مشرق ادامه یافته در حوالی منجیل با دریافت هزار رود شاهرود پرآب‌تر شده و از این منطقه به طرف شمال به نام سفیدرود جریان یافته و نهایتاً به دریای خزر سرازیر می‌شود. این رود در مسیر طولانی خود در شهرستان زنجان، موجب ازدیاد رطوبت و کاسته شدن برودت هوا گردیده و نقش مؤثری را در رونق کشاورزی ایفا می‌نماید.این رود در مسیرخود یک اکوسیستم پراهمیتی بوجود آورده وبه دریای خزرمی ریزد علاوه بر این رودخانه‌های زیادی دراستان وجود دارند که از پیوستن دهها رود فرعی، جویبار و نهرهای متعددی بوجود می‌آیند که ازکوهستانهای منطقه سرچشمه می‌گیرند ودر مسیر خود جاذبه‌های طبیعی فراوانی پدید می‌آورند. و وجه تسمیه‌ی این رود به قزل اوزن اینست که این رود از کوههای چهل چشمه کردستان سرچشمه می‌گیرد ودرطی مسیر خود زمین‌ها را شسته وخاک رس قرمز رنگ را با خود حمل می‌نماید که به نظرهر بیننده، این .

..مشاهده کامل متن رودخانه سرخرنگ بوده وبه همین جهت به قزل اوزن معرف شده است. این رودخانه در نزدیکی قافلانکوه با زنجانرود بهم پیوسته ورود بزرگ قزل اوزن را بوجود می‌آورد.

این رود با دریافت آب از رودخانه ای فرعی درسطح استان سرازیر شده ودر دره‌های طارم علیا ودر نزدیکی منجیل به رودخانه شاهرود می‌پیوندد به نام سفید رود به سد سفید رود واز آن پس در استان گیلان با دریافت شاخه‌های فرعی دیگر به دریای خزر می‌ریزد. این رودخانه درطول سال پرآب بوده واز کل طول آن 300 کیلومتردراستان زنجان جریان دارد. همچنین آب هوای معتدل زنجان درفصل تابستان وزمستان معتدل درطارم علیا موجب ایجاد پارکهای مصفا شده وبرزیبائیهای طبیعی استان افزوده است.منبع :http://zanjan.

ichto.ir/Default.aspx?tabid=2231http://www.ichto.

ir/Default.aspx?tabid=394.