اطلاعات بیشتر


نام مکان:
حمام یان یان
استان:
زنجان
شهرستان:
خرمدره

معرفی نامه

حمام «یان یان» با ۲۱۰ مترمربع وسعت در مرکز خرمدره و در میان بافت سنتی در حاشیه‌ی رودخانه‌ی کبیر و ضلع غربی خیابان سردار جنگل قرار دارد. این حمام سبک معماری حمام‌های دوره‌ی صفوی اما در ابعاد کوچک‌تر ساخته شده است.این بنا فضاهایی چون هشتی ورودی، پای‌شوی خانه، گرماخانه، نظافت‌خانه، خزینه‎های آب سرد و آب گرم و گلخن داردتاریخچه‌ی ساخت این بنا متعلق به اواخر دوره‌ی قاجاریه بوده و تا حدود 25 سال گذشته نیز استفاده می‌شد.کلمه ((یان یان))در زبان ترکی فعل امر از مصدر ((یانماق))به معنای ((سوختن)) آمده است و با توجه به کاربری و عملکرد این بنا که گرمابه است ،تاکیدی است بر وجود آبگرم و گرمای دایمی و نسبتا زیاد در این بنا است.

اتمام و بازسازی حمام تاریخی «یان یان» در شهرستان خرمدره و تبدیل آن به سفره‌خانه سنتی ظرف مدت 50 روز کاری، انجام گرفته است و به فضای سنتی برای پذیرایی گردشگران به عنوان سفره‎خانه‌ی سنتی تبدیل شده است که گردشگران می‎توانند با حضور در این بنای تاریخی نسبت به بازدید از آن اقدام کنند.منبع:http://abolfazl90.persianblog.ir/post/81/xgtatoxauoxauoijo-i-fjodajxh_n_axluahttp://www.

nabzesahar.ir/1393/01/04http://isna.ir/fa/news/92050100214http://zanjan.ichto.

ir/Default.aspx?tabid=706http://www.farsnews.com/newstext.

php?nn=8811270092.