اطلاعات بیشتر


نام مکان:
مردان نمکی
استان:
زنجان
شهرستان:
زنجان

معرفی نامه

آدرس : زنجان، سبزه میدان، عمارت ذوالفقارییکی از مهمترین جاذبه‌های تاریخی و باستانی شهر زنجان موزه مردان نمکی است. در این موزه جسد مومیایی نگهداری می‌شود که مربوط به دوره باستانی هخامنشی و ساسانی بوده‌اند. کشف مومیایی مردان نمکی به این شکل در جایی از دنیا نظیر ندارد و در سال 1372 به هنگام باطله برداری از معدن نمک چهرآباد زنجان در نزدیکی روستای حمزه لو این کشف باستانی منحصر به فرد صورت گرفت. مرد نمکی شماره یک که سر و پای چپ آن یافت شد در موزه ایران باستان در تهران نگهداری می‌شود.

وی مویی و ریش بلند داشته به همراه گوشواره ای از جنس طلا و محققین بر حسب ظاهر این فرد وی را متعلق به طبقه اشراف دانسته اند. کشف مرد نمکی شماره دو نشان داد که این بقایا متعلق به مردی بر میانسال با میانگین قد حدود 180 سانتی متر بوده که در جریان ریزش دیواره‌ها و سقف تونل کشته شده است. از جمله اشیایی که همراه این مرد نمکی یافت شد می‌توان به تکه سبد و میخهای چوبی، طنابهای گیاهی، منسوجات و ..

. اشاره کرد. بقایای مرد نمکی 3 همچون مرد نمکی 2 به صورت اتفاقی و طی کار باطله برداری بولدوزر توسط معدن کاران در سال 1383 کشف شد. مرد نمکی 4 سالم‌ترین مومیایی مکشوفه از معدن چهر آباد است.

براساس تحقیقات انجام گرفته مشخص شد این مومیایی طبیعی، پسر جوانی بوده که به هنگام مرگ حدود 16 یا 17 سال داشته است. قد این مومیایی 170 تا 175 سانتی ...

مشاهده کامل متن متر است. بر گوش هایش حلقه هایی از جنس نقره دیده می‌شود. موهای سر وی کوتاه و به رنگ خرمایی است. به همراه وی اشیای جالبی نیز کشف گردید.

یکی از این اشیا چاقوی فلزی با دسته استخوانی است که در غلافی چرمی به کمربند پارچه ای او بسته شده و از اشیای دیگر می‌توان به دو کوزه سفالی سالم، طناب‌های گیاهی، مهره کوچک با لعاب آبی، یک پی سوز سالم دود زده، یازده تکه سفال نیز همراه این جسد یافت شده است. از ویژگیهای مهم این مومیایی طبیعی، لباس کامل است که بر تن اوست. این لباس از ردای بلند، یک شلوار و کفش چرمی تشکیل شده است. پنجمین مرد نمکی، این مومیایی طبیعی در حالی یافت شد که به جز سر بقیه قسمت‌های بدن زیر سنگ‌های آواری بزرگ قرار گرفته بود.

با توجه به شواهد و مدارک موجود، ریزش تونل‌های معدن چهر آباد، دوبار رخ داده است. نخستین بار در حدود 2300 سال پیش که در آن مردان نمکی سه، چهار و پنج کشته شده اند و سپس با گذشت چندین قرن نزدیک به 1500 تا 1700 سال قبل دوباره حادثه ای دیگر در معدن نمک رخ داده و در نتیجه آن مردان نمکی یک و دو نیز مدفون شده اند.منابع:http://fa.wikipedia.

orghttp://zanjan.ichto.ir/Default.aspx?tabid=491http://www.

yjc.ir/fa/news/4420202.