اطلاعات بیشتر


نام مکان:
سد کینه ورس
استان:
زنجان
شهرستان:
ابهر

معرفی نامه

کینه‌ورس نام سدی است که در فاصله 14 کیلومتری جنوب‌غربی شهرستان ابهر و حدود 5 کیلومتری روستای کینه‌ورس قرار دارد. این سد بر روی شاخه کینه‌ورس از رودخانه ابهررود که از جنوب به طرف شمال جریان داشته و به دشت تاکستان وارد می‌شود احداث شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است. حجم مخزن این سد خاکی سنگریزه‌ای برابر 16/1 میلیون متر مکعب و طول تاج آن 374 متر متر است.مهمترین اهداف این سد تامین آب مشروب شهرهای ابهر و خرمدره به میزان 5/5 میلیون مترمکعب درسال و 5 /7 میلیون مترمکعب آب کشاورزی برای تامین آب یک هزارو600 هکتاراراضی حقابه بران تحت پوشش منطقه، آب صنعت ونیازهای زیست محیطی می‌باشد.

روستای کینه ورس در دهستان ابهررود قرار دارد،اهالی این روستا، ترک ن‍ژاد و شیعه دوازده امامی هستند و به زبان ترکی آذربایجانی صحبت می‌کنند. نحوه تلفظ پسوند افعال و نیز برخی از واژگان مورد استفاده آنها، به ترکی آناتولی و استانبولی نزدیک است. برای مثال فعل «آمدیم» را صورت «گلدیک» تلفظ می‌کنند که با «گلدیخ» و «گلدوخ» در لهجه ترکی آذربایجانی، کمی متفاوت بوده و با ترکی استانبولی مشابه است.منبع:http://daminfo.

wrm.ir/http://kinehvars.blogfa.com/http://zanjan.

irna.ir/.