اطلاعات بیشتر


نام مکان:
چشمه معدنی شورآب
استان:
سمنان
شهرستان:
سرخه

معرفی نامه

چشمه معدنی شورآب در شش کیلومتری جنوب شهر سرخه و در کنار روستای بیابانک قرار دارد.مردم در فصل تابستان با پیمودن مسیر پنج کیلومترى از شهر سرخه به محل مظهر قنات شورآب مى‌روند و در آن استحمام مى‌کنند. آب این چشمه از گنبد‌های نمکی جاری است و مردم برای استفاده از آن در چاله هایی که اطراف آن را لایه‌های ضخیم نمک پوشانده است استحمام می‌کنند.غلظت نمک چشمه به حدی است که نمی‌توان سر را به زیر آب فرو برد.

مردم معتقدند که آب این چشمه برای درمان درد کمر و در پا مفید است.این آب داراى گوگرد فراوان است که براى درمان بیمارى سردرد و درد چشم استفاده مى‌شود و نمى‌توان مدت زیادى در آن ماند ، زیرا گازهاى زیادى که متصاعد مى‌شود سرگیجه‌آور است. آب رودخانه شورآب سمنان هم کاملاً اشباع شده از نمک است. رودخانه دارای ویژگیهای بسیار جالبی است.

آب رودخانه شوراب همانند دوغاب گچ در مسیل جریان دارد. در کناره‌های رودخانه نیز لایه ضخیمی از نهشته‌های نمکی، سطحی صاف و صیقلی و سفید رنگ را بوجود آورده است. رودخانه شورآب با جهتی شمالی جنوبی پس از عبور از عرصه این کویر به کویر مرکزی ایران میریزد. منبع:http://surajan.

persianblog.ir/post/3/http://beta.jasjoo.com/?lang=fa&act=app,_tourism&item=1492&appdata=placeshttp://www.

gsi.ir/General/Lang_fa/Page_29/TypeId_/DataId_1932/Action_Pn4/WebsiteId_3/1.16.4.

%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87.%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C.%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87.%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8.

htmlhttp://vista.ir/http://fa.wikipedia.orghttp://bmt.

blogfa.comhttp://surajan.persianblog.ir/post/3/http://toodarvar.

blogfa.com/post-29.aspxhttp://koohestaneman.blogfa.

com/post-231.aspx.