اطلاعات بیشتر


نام مکان:
کاروانسرای لاسجرد
استان:
سمنان
شهرستان:
سرخه

معرفی نامه

کاروانسرای لاسجرد در ۳۶ کیلومترى سمنان و در روستاى لاسجرد قرار دارد که از کاروانسراهای دوره شاه‌عباس اول صفوى است.این کاروانسرا از سمت غرب در ابتدای روستای لاسجرد و بر روی گذرگاه شرق به غرب ایران و در مسیر زیارتی به طرف مشهد مقدس قرار دارد.کاروان‌سرای لاسجرد که در سمت جادهٔ سمنان به تهران واقع شده دارای دو ایوان است و حیاط وسیعی دارد.طرح خارجى کاروان‌سرا مستطیل شکل است و فقط نماى شرقى آن که به موازات جادهٔ تهران - سمنان است نماسازى شده است.

مصالح به کار رفته در این کاروان‌سرا آجر و سنگ، ملات گچ و ساروج و خاک گچ و پایه‌هاى اضلاع خارجى رباط از سنگ است. طول حیاط از شمال به جنوب ۳۶ متر و عرض آن از شرق به غرب ۳۱/۵ متر است که اطراف آن را ۲۴ حجره احاطه کرده است که حجره‌ها با کمى اختلاف قرینه یکدیگر میباشند. در غرب و شرق رباط دو ایوان بلند و بزرگ ساخته شده است که با درگاه کوتاه و چند پله به دالان‌هاى چهارگانهٔ پشت مربوط مى‌شود سقف این ایوان تاق ضربى بزرگى است که تزئینات مربع شکل تودرتو دارد.چهار مدخل ورودى با تاق‌هاى قوس‌دار در چهار گوشهٔ کاروان‌سرا دیده میشود که حیاط را به دالان متصل مى‌کند.

در تقاطع دالان‌‌ها و روبروى مدخل‌هاى ورودى، باراندازهایى قرار دارد که به اندازه ۱/۳۵ متر از کف دالان بلندتر است.یک فرورفتگى در قسمت بالاى سردر کاروان‌سرا مشاهده مى‌شود که احتمالاً جاى کتیبه ...

مشاهده کامل متن یا سنگ نوشته بوده است، که امروزه اثرى از آن وجود ندارد.کاروانسرای لاسجرد در سال‌هاى متمادى بارها ویران و مرمت شده است و آخرین بار توسط حاج على نقى کاشانى تاجر معروف وقت تعمیر شده است.منبع:http://www.mehrnews.

com/http://vista.ir/content/113136http://www.irna.ir/fa/News/81434731/http://www.

meraatnews.com/.