اطلاعات بیشتر


نام مکان:
روستای رودبارک
استان:
سمنان
شهرستان:
مهدی‌شهر

معرفی نامه

رودبارک از روستاها و مناطق ملی گردشگری شهرستان مهدیشهر است که در فاصله ۶۵ کیلومتری شمال شرقی مهدیشهر قرار دارد. رودبارک از دو بخش رودبارک بالا و رودبارک پایین تشکیل شده است و در منطقه حفاظت شده پرور قرار دارد.لهجه مردم رودبارک به زبان خاص خودشان می‌باشد . ایـن گویش برخـی لغـات انگلیسی را دارد مثلاً اگر کسی کار خوب انجام دهد می‌گویند آکه که همان OK است و بـرخـی گویش خـود را در حرف (ر) به (ق) تلفظ می‌نمایند همانند فرانسوی‌ها ، به هرحال عمده لغـات تـرکیبـی از مـازنــدران و مهدیشهر می‌باشد که دارای قوائد خاصی است.

این روستا از لحاظ پستی و بلندی دارای کوههای سنگی مثل لپی و تنگه و تپـه‌هـای خـاکـی سنگی همانند برج تیغ و جلگه‌های وسیع همانند مناطق سرم، ترکچال ، سرکوه ، روپی و آب اندان که همگی پوشیده از مزراع و درختان و گیاهان متنوع در اطراف آنها بوده است. گونه‌های گیاهی « وحشی» روستا : خوردنی‌ها : لولا،سره ،الزی، پنبه ریک ، شنگ (شیردارد) مندار ، کاردیک واش ، توپا ، سرخ بنـه ، قارچ جنگلی خوراکی ،زیره ،کلک(گلپر) گزنه آش، یک نوع گیاهی است که دم میکنند و مثل چای می‌نوشند ، گل بنوشه، خاک شیر ، صف صفی داروئی : موره (برای درمان گوش درد)، گل کاسنی ، بابونه ، پیپ نـک ، اوجـی (نعنـاع) گونه‌های درختی منطقه : موزی (بلوط سیاه) ، دمبل (بلوط اسفید) ، مرس (راش) انجیلی ، ازدار، فک، اسپـه دار(سپیـدار)، آغـوز دار(درخت گردو) ، سفیددار (صنوبر) ملچ،اهل ، گندس ، ولیک، تلکا قرمز و سیاه، زرشک ، تمشک، وجر ، افرا، هلی کک ، بیدمشک (سه شاخه ای برای چنگک خرمن )، اسکلم ، تنگز ، هپوک( میوه‌های حباب دار)، سگ زا، انگورک، طاق دانـه ، وارنـک، تل سفیـد ، تل سیـاه ، سیم دونـه ، سیب جنگلـی ، هلی (گوجه سبز اهلی) توسکا (درخت صنعتی )عزدار ، بزولگ ، شنگمیوه‌های جنگلی منطقه : انگورک ، وارنک ، هلـی کک، وجـر ، سیم دانه ، کندس ، ولیک ، (قرمزو سیاه) ، تلکا ، سیم دانه بوته ای زرشک، توت فرنگی جنگلی ، توت سفید و سیاه و قرمز، آلوی سیاه ( ستی) هلی (گوجه سبزاهلی) ، زرد آلو، آغوز(گردو)، غوره ، انار جنگلی .آفینجیمه ، سلیلم ، سرمرو فاش فاشی ، عیرت دره ، تنگه، (حوضچه بزرگ آب بارتفاع بیش از یک و نیم متر معروف به غارزن) خرلَکِته فاش فاشی ( آبشار)، کلاج بور فاش فاشی( آبشار ) آبشارهای روستا هستند.گونه‌های آبی و چشمه‌های منطقه : آو بن دره ( چشمه تراوشی)که به صورت نهـری در سـراسـر روستای رودبارک جاری است و این نهر به حرکت درآوردن توربین آبی آسیابهای رودبارک استفاده می‌شده است ، واوسـر، گندی او، سیم کلادره ، چشمه اصلی رودبارک ، شیخ چشمه ، سر دره او(آب برای بسته بندی و صادرات)، تل بن چشمه ، عیرت چشمـه ، استـل سـر دشتـی ، گت سـل چشمـه ( عیـرت پشت) خیل دکتـه چشمه ، محمد چشمـه ( بالای علم )چاخانی چشمه ، کور چشمه ، بـاریـک او ، جـول دره چشمـه ، آب اندان چشمـه ، ونـده سرچشمه ، آفینجیمه چشمه ، دوله چشمه ، دراز زمیـن چشمـه ، چالـی چشمه ، ترکچال چشمه، شنگا چشمه ، سرم چشمـه ، انگـورک جاری چشمـه ، نایب کلوسر چشمه ، چشمـه لیلـم ( بالای قبـرستان رودبارک )، غریب بمرده چال چشمه، زنگاب (آب زنگ زده ) نزدیک هلی چال ، هلـی چال چشمـه ، گت چال چشمه،گونه‌های حیوانی منطقه: گوزن قرمز، گاو کوهی، کَل ، قوچ ، میش ، آهو، بُز ، شوکا درنده ها: خوک ، گراز، خرس‌ها (درانواع قهواه ای، سفید ، سیـاه ، خال گردن ، سمند) ، پلنـگ ، گرگ ( سرکوه ، سرم و آب اندان)، شغال، روباه ،گربه وحشی ، خرگوش، دله ( سمور) تشی،خار‌پشت ، ارمنجی و سگ‌های محلی ، خروسک ، موش معمولی و موش‌خرمائی بزرگ .

خزنده‌ها : مارهای قرمز ، سیاه ، سیاه سفید ، تیر مهر ( خیلی باریک ولی بلنـد و زهراگین) ، خـرچنگ ، قورباغه، مارمولک‌های مختلف گونه‌های پرنده ای : کوک ، کوتر ، جول ، اَله ، واشـه ، کشکـی، کلاغ ،کور کلاغ ، جیـکا ، تیکـا سیاه ، جرجری ، سرخ سینه ، دارتوکن(دارکوب) ، چوچک ، پت کاله ( جغد) ، یاکریم ، هدهد، بلبل ، بدبده ، شاه شکار ( لعلوم ) کوک بزرگ( گوک داری) ،شُو پرپری (که همان خفاش می‌باشد) گونه‌های حشرات:لعل (پشه) ، زنبورزرد ، زنبور عسل ، لعلم باز ، جیرجرائی ، ملوچه پردار ، ملخ سبز، ملخ خاکستری ، شاه اسب ، شیطون ، گژدم ، دِلیمِک (رتیل)، بندی‌یالون ، ایزو ، کینک سـو ، نی نی ، پیت‌لـوس ، پروانـه‌های مختلف که به باپلی معروف‌اند.منطقه رودبارک چند سالی است که شاهد برگزاری جشنواره سنتها و بازی‌های محلی اقوام ایران است. همه ساله و در اوایل فصل بهار اقوام مختلف ایرانی شامل ترک، کرد، لر، بلوچ، ترکمن، عرب، ساحل نشینان خلیج فارس و دریای خزر و ..

.. گرد هم می‌آیند و با اجرای رقص‌های محلی و نمایش صنایع دستی و غذاهای سنتی، سه روز از فصل تابستان را در کنار یکدیگر جشن می‌گیرند.منبع:http://www.

bartarinha.ir/http://roudbarak.com/http://semnan.isna.

ir/.