اطلاعات بیشتر


نام مکان:
زیارتگاه بی بی دوست
استان:
سیستان و بلوچستان
شهرستان:
زابل

معرفی نامه

آدرس : ده کیلومتری شمال شرق زابل و در مسیر راه زابل به بنجار و میان کنگی قرار گرفته‌است.مزار بی بی دوست، زیارتگاهی است که ورود آقایان به آنجا ممنوع است. این زیارتگاه در ده کیلومتری شمال شرق زابل و در مسیر و نقطه اتصال جاده زابل به شهرهیرمند و کانال آبی که از رودخانه هیرمند واقع در شهرستان زهک منشعب می‌شود و از روستای کود و قلعه زاهدان کهنه می‌گذرد, قرار گرفته‌است. زیارتگاه در دشتی گرم و خشک و روی تپه‌های باستانی قرار گرفته است و بنا به عقیده عده ای از متعلق به عصر اشکانیان است.

گفته شده این مزار متعلق به خواهر سید اقبال است که مزارش در سیستان قدیم و افغانستان فعلی واقع شده است و به گفته مولف رساله چهل مجلس، سیداقبال از شاگردان شیخ احمد جامی شاعر معروف ایرانی است. عده ای نیز او را از نوادگان دختر امام حسن علیه السلام می‌دانند و عامه مردم نیز چنین اعتقاد دارند : در روزگاران گذشته سیده ای با برادر خود سرگرم شبانی بوده که مردی قصد آزار او را می‌کند، دختر می‌گریزد تا به جایگاه کنونی زیارتگاه می‌رسد و از فرط خستگی از رفتن باز می‌ماند و در این هنگام دعا می‌کند که ای زمین مرا دریاب و زمینن نیز به خاطر پاکی و صداقت او، دهان می‌گشاید و او درون خاک ناپدید می‌شود. در حالی که گوشه ای از چادر او بیرون می‌ماند. از آن زمان به بعد جایگاه فرورفتن او در زمین، به زیارتگاه تبدیل می‌شود و پاکی و نجابت .

..مشاهده کامل متن آن دختر سیده، زبانزد همگان می‌گردد. هم اکنون روی مقبره با پارچه سبز رنگ پوشیده شده است و عده ای نیز به قصد نذر و تبرک آن را می‌برند و در صورت اجابت درخواستشان، به جای آن شال سبز رنگ دیگری پهن می‌کنند.

یک درخت کهنسال "گز" در کنار مقبره چنان ریشه دارد که گویی مقبره را در بر گرفته است و مردم برای این درخت نیز احترام بسیار زیادی قائل هستند و کسی اجازه ندارد به این درخت آسیب برساندو یا شاخه ای از آن را جدا کند. عروس و دامادهای منطقه نیز به رسم موجود، روز سوم پس از ازدواج، برای دعا و درخواست خوشبختی در زندگی به زیارت این مکان می‌روند و چنانچه نذری به گردن داشته باشند ادا می‌کنند و برای تداوم خوشبختی در زندگی، در مکانی در نزدیکی مقبره، شمع روشن می‌کنند که تقریبا همیشه شمع‌های بسیاری در زیارتگاه بی بی دوست در حال سوختن است.منابع :www.negahmedia.

irmysistan.mahtarin.comhttp://chht-sb.ir/main.

asp?id=169http://fa.wikipedia.org/wiki.