اطلاعات بیشتر


نام مکان:
سنگ نگاره‌های کوه مهرگان ( سراوان )
استان:
سیستان و بلوچستان
شهرستان:
سراوان

معرفی نامه

آدرس : فاصله 400 متری حومه شرقی شهرسراواناین کوه کم ارتفاع با ارتفاعی حدود 40 متر در فاصله 400 متری حومه شرقی شهر سراوان قرار گرفته است. برفراز این کوه و بر روی صخره‌های نسبتا صاف و هموار آن نقوش کند فراوانی دیده می‌شود که از جمله مهمترین موضوعات نقوش آن می‌توان به نقوش شکار حیوانات علفخواری همانند غزال، جیبر، بزکوهی توسط انسانهایی سوار بر اسب و نقوش سمبلک و نمادین اثر پا و دست و همچنین نقوش شطرنجی ( زمینهای زراعی ومالکیت) و نقوش انسانی یا حیوانی همچون نقش دو انسان در حال گفتگو با یکدیگر و یا نقش یک بز و یک غزال یا جیبر و غیره اشاره نمود.نقوش کوه مهرگان عموماً بر روی سطوح صاف سنگهای باقیمانده در مرتفع‌ترین قسمت کوه و خصوصاً جبهه شمالی آن دیده می‌شود. در طرح شماره 1، نقش انسانی را سوار بر اسب در حال تاخت ( نقش دو خطی اسب ) و نقش وسط حیوانی چهار پای جهازدار با بدنی کشیده و گوشها و دمی بلند (احتمالاً الاغ ) و نقش حیوان سوم که در پائین قرار گرفته نقش حیوان با بدن کشیده و شاخ‌های نسبتاً بلند و دم کوتاه (احتمالا بز ) ودر حاشیه وسط، سمت راست نیز نقش بز دیگری دیده می‌شود که این نقوش از تکنیک رسم نسبتا پائینی برخوردارند.

در طرح شماره 2 نیز نقش دو بز که در دو زمان متفاوت توسط دو نفر با دو سبک متفاوت نقش شده اند. این دو بز در حالتی که پشت به هم کرده اند، دیده می‌شوند و ایجاد یک شکاف در سنگ آنها را به دو نقش مجزا تقسیم کرده است که بز سمت راست تجریدی یا استلیزه‌تر ( خلاصه شده ) و بز سمت چپ با شاخهایی همانند جبیر یا غزال بصورت واقع گرایانه‌تری نقش شده است.منابع:baluch.blogfa.

comchht-sb.ir/main.asp?id=154http://www.ichto.

ir/Default.aspx?tabid=600http://www.zahedantoday.com/ostan/Tarikhy/SangN.

htm.