اطلاعات بیشتر


نام مکان:
سد زهک
استان:
سیستان و بلوچستان
شهرستان:
زهک

معرفی نامه

دریاچه سیستان در شمال زابل قرار دارد که قسمتی از آن در خاک ایران و قسمتی دیگر در خاک افغانستان واقع شده است. این دریاچه روی هم رفته دارای 30 کیلومتر طول و شش کیلومتر عرض بوده و عمیق‌ترین نقطه آن در خاک ایران شش متر است .سد زهک بر روی رودخانه سیستان قرار دارد که آن را به دو کانال تقسیم می‌کند که کانال طاهری و دیگری کانال شهر نامیده می‌شود.این سد بعنوان سد انحرافی در اکثر اوقات مورد استفاه قرار میگیرد .

وظیفه اصلی این سد تغذیه رود‌ها و آبراهه‌های جانبی رودخانه سیستان است .سد زهک نمای زیبا در مرکز شهرستان زهک پدید آورده که در هنگام پر آبی خواستگاه انواع ماهی و پرندگان مهاجر است و در پشت سد صیادان به صید می‌پردازند. این سد بعد از تعیین حق آب توسط دولت انگلستان و کمپانی هند شرقی در مرز ایران وافغانستان ایجاد گردید و نقش به سزایی در ذخیره آب کشاورزی ومنطقه دارد و دبی آب آن 500 میلیون لیتر مکعب آب می‌باشد از جاذبه‌های طبیعی سیستان در شهرستان زهک است .منبع:http://zahakonline.

ir/?p=8615http://amziran.blogfa.com/post-18.aspxhttp://zabol-city.

blogfa.com/post-31.aspxhttp://www.iranstb.

com/forum/topic389.htmlhttp://zahedan.irib.ir/1391-07-09-20-41-12/419/19547http://www.

negahmedia.ir/media/show_pic/27891.