اطلاعات بیشتر


نام مکان:
سد خیرآباد
استان:
سیستان و بلوچستان
شهرستان:
نیک‌شهر

معرفی نامه

سد خیر آباد با هدف تامین آب آشامیدنی شهر نیکشهر در هفت کیلومتری شمال شهر نیکشهر بر روی رودخانه کشیک ساخته شده است. این سد از نوع خاکی با هسته رسی با ارتفاع از پی 41 متر، عرض تاج 8 متر و طول 295 متر است سرریز آزاد و حجم مخزن 27 میلیون مترمکعبی و روزانه 200 لیتر بر ثانیه آب از سد خیر آباد برای تغذیه سفرهای آب زیر زمینی پایین دست رهاسازی می‌شود.این سد با هدف تامین آب و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی به ویژه قنوات، چشمه‌ها و چاهها برای آبیاری 300 هکتار از زمین‌های کشاورزی و تامین آشامیدنی سه هزار و 600 مشترک آب شهر نیکشهر، در سال 1367 کلنگ زنی و افتتاح شد.سد خیرآباد به منظور تامین آب آشامیدنی 50 ساله نیکشهر و 300 هکتار از زمینهای کشاورزی پایین دست ساخته شده است.

منبع:http://balochistan.photoblog.ir/41931-0.htmhttp://isna.

ir/fa/news/91102413833http://www.negahmedia.ir/media/show_pic/22659http://www.nikshahr.

com/post/2990http://www.momtaznews.com/.