اطلاعات بیشتر


نام مکان:
قدمگاه خضر
استان:
سیستان و بلوچستان
شهرستان:
چابهار

معرفی نامه

قدمگاه خضر در جنوب غربی چابهار در محلی به نام"سپوزه" از توابع بخش مرکزی واقع است.خواجه خضر ازبزرگان و مردان نیکنام چابهار و مورد احترام بومیان است. از وی مقبره ای بر جای نمانده است زیرا مردم معتقدند وی زنده و حامی دریا،لنج‌ها و قایقهاست اما دارای قدمگاهی است که پیروانش به زیارت آن می‌شتابند . در قدیم مراسم خاصی در این قدمگاه برپا می‌شد.

خیرات کردن خرما و حلوا و یا قربانی کردن گوسفند توسط حاجتمندان به ویژه در این قدمگاه مرسوم است. بسیاری از دریانوردان پس از پایان سفر و رسیدن به ساحل در این قدمگاه شمع روشن می‌کنند. منبع :http://zahedan.irib.

ir/http://chabahar.org/.