اطلاعات بیشتر


نام مکان:
آرامگاه خواجه غلطان
استان:
سیستان و بلوچستان
شهرستان:
زابل

معرفی نامه

آرامگاه خواجه غلطان یکی از زیارتگاه‌های مهم شهرستان زابل به حساب می‌آید.این بنا در بالاترین ارتفاع قله کوه خواجه و در جبهه شمال شرقی به شکل مستطیل ساخته شده و شامل سردر ورودی با طاق نیزه‌دار و یک اطاق گنبددار است.قبری بزرگ به طول سه ‪ متر درون این اتاق دیده می‌شود که در کتاب «احیاالملوک» شاه حسین سیستانی، آرامگاه مذکور را متعلق به برادر دانیال نبی نسبت می‌دهد.کوه خواجه دارای بسیاری از مجموعه‌های تاریخی از جمله کاخ و معبد کوه خواجه، قلعه‌های رستم، کافران، سام، کوک کهزاد، چهل دختر، سرسنگ و زیارتگاه خواجه غلتان، ساختمان‌های پیرگندم بریان، خانه شیطان، آرامگاهای قدیمی و قبور دوران اسلامی است.

کوه خواجه در دوره میترایی و در دوره‌های زردتشتی، به‌سبب وجود آتشکده، مرکزی عبادی بوده و در دوره‌های بعدی نیز همچنان احترام خود را حفظ کرده، این کوه نزد سه دین زرتشت، مسیحیت و اسلام همواره مقدس بوده و به‌همین علت در میان ایرانیان از جایگاه و ارزش والایی برخوردار است.نام اصلی آن کوه غلتان است ، شاید این وجه تسمیه از آن جهت است که بر فراز کوه نزدیک به مزار تخته سنگ شیب داری است که اغلب اهالی محل بر روی آن دراز میکشند و نیت میکنند ، چنانچه نیت شان بر آورده شود بر روی آن به راحتی می‌غلتند.به جز مزار خواجه غلطان مزار دیگری نیز بر فراز کوه موجود است که به «پیر گندم بریان »مشهور است و همه ساله به ..

.مشاهده کامل متن خصوص در ایام نوروز اهالی محل که بیشتر طبقه دهقان را تشکیل می‌دهند مقداری گندم برشته بپای این مزار میریزنند تا خداوند به محصو لشان برکت دهد.مارسل بریون در کتاب «منم تیمور جانگشا»از قول تیمور مینویسد :«امیر زابلستان همچنان سوار بر گاو مرا که سوار بر اسب بودم از شهربیرون برد و قلعه ای رسیدیم که ویران شده بود و به من گفت که :رستم در اینجا به دنیا آمده است.این آرامگاه همواره پذیرای تعداد زیادی از زائران، گردشگران و علاقه‌مندان به آثار تاریخی بوده است.

منبع:http://www.sistaniha.info/http://hyperclubz.com/http://goftarnews.

ir/http://www.khorasannews.com/http://kangsabz.blogfa.

com/post-11.aspx.