اطلاعات بیشتر


نام مکان:
روستای دامن
استان:
سیستان و بلوچستان
شهرستان:
ایرانشهر

معرفی نامه

دامن یا دامین یا دمن از دهستانهای شهرستان ایرانشهر است که از مشرق به ابتر وحومه ازجنوب به ایرانشهر ازمغرب به بمپور واز شمال به خاش محدود است.آب و هوای منطقه گرم و نیمه مرطوب است. شغل اغلب سکنه منطقه کشاورزی و در درجه بعد دامداری می‌باشد. محصولات عمده آن شامل خرما ، برنج ، سبزیجات و صیفی جاتی مانند گوجه فرنگی و پیاز می‌باشد.

قریب به اتفاق سکنه منطقه از مسلمانان اهل تسنن می‌باشند که با گویش بلوچی تکلم می‌کنند. رودخانه دامن این از کوهپایه‌های سرحد سرچشمه گرفته و پس از طی مسافت 275 کیلومتر پس از مشروب نمودن دشت ایرانشهر از آنجا گذشته و با اتصال به رودخانه سر کور رودخانه بمپور را تشکیل می‌دهد . از نظر سوابق تاریخی این منطقه، اعتمادالسلطنه در مرآت البلدان دمن را این گونه توصیف میکند:«دمن: قلعه اش ازبناهای قدیم ودورشته قنات اربابی دارد وباقی زراعت وحاصل آن از آب رودخانه است.محصولات شتوی :غله ،صیفی ،جوزق،شلتوک ،ذرت .

اشجار : نخل ، انار، نارنج، وسیب است .جمعیت آن معادل دویست خانواراست .کوه سهران که متعلق به دمن است معدنی دارد که از زمان قدیم انجا کارکرده اند ولی معین نیست چه معدن است .قوت تشخیص اهل معدن ومعدنچی است که معین نمایند .

کوه دیگری نیز در حوالی ان هست که مشخص است معدن بوده وکار کرده اند ولی آنهم معلوم نیست که چه معدن است.» از نظر سوابق باستانشناسی محوطه ...

مشاهده کامل متن بسیار مهم دوران آغاز تاریخی در این دهستان وجود دارد که اولین بار اشتین و توزی آن را مورد کاوش و مطالعه قرار دادند،این حوطه را نخستین بار اشتین گزارش کرده است ، وی در بررسی خود در دامین شماری از قبور دوره‌های اسلامی و قبور دوره پیش از تاریخ تشخیص داده است. منبع:http://shiheen.blogfa.com/post-1.

asphttp://baluch.blogfa.comhttp://www.negahmedia.

irhttp://chht-sb.ir/.